Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 7. 2020

DF809/2020

za dezinfekciu verejných priestorov, práce v ovocnom sade a údržbu priestorov pestovateľskej pálenic

2 204,00 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF808/2020

práce na kanalizačnej prípojke na ul. Tekovská, p.č. 896/17,896/55

1 917,11 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF807/2020

rekonštrukcia kotolne KFC

6 959,12 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF805/2020

vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia - CFT hlavný rozvádzač.

180,00 EUR

Eltecor s.r.o., Laca Novomeského 20, 946 03 Kolárovo

Obec Kalná nad Hronom

8. 10. 2020

DFZ33/2020

za týždenník MY Týždeň na Pohroní v počte 100 ks

80,00 EUR

Petit Press a.s., Lazaretská 12, 81808 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

7. 9. 2020

DF903/2020

za spisovú skriňu kovovú - archív

234,00 EUR

B2B PARTNER s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

7. 9. 2020

DF853/2020

za výrobu drevenej dekoračnej studne do vonakjších priestorov klubu dôchodcov.

720,00 EUR

STOLMONT puksa s.r.o., Tulipánová 1582/12, 93701 Želiezovce

Obec Kalná nad Hronom

7. 9. 2020

DF832/2020

za opravu a servis vozidla

271,02 EUR

Gabriel Spoločník GS Auto, 29. augusta 131/26, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

7. 9. 2020

DF814/2020

za správcovskú činnosť DBS za jún 2020 + výsadba kvetinových záhonov

1 025,00 EUR

Magdaléna Lombárová, Školská21, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF812/2020

poskytnutie informáciií auditorovi

60,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF811/2020

bankové informácie pre účely auditu

42,00 EUR

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 81563 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF810/2020

poštovné II. štvrťrok 2020

31,70 EUR

Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, Sv.Michala 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF803/2020

za chemické ošetrenie pagaštana konského na základe CP.

268,80 EUR

AGRONOVA SERVIS, s.r.o., Malý Kiar 165, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF799/2020

Objednávame si u vás práce na základe cenovej ponuky č. 6/2020

1 777,00 EUR

Ing. Dezider Duchoň, Sv. Michala 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF806/2020

Poplatok za vyjadrenie Lodenica

120,00 EUR

SPP distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DFZ29/2020

záloha za vypracovanie projektu rekonštrukcia športovísk - tenisové a multifunkčné ihrisko pri futba

1 000,00 EUR

Ing. arch. Marek Lohinský, Mikuláša Schneidera Trnavského 22 Bratislava-Dúbravka

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF797/2020

Asfaltová vrecová zmes studená ROADBIT 25kg

209,50 EUR

CA-STAV s.r.o., 537, 92502 Dolné Saliby

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF794/2020

Vypracovanie architektonickej štúdie Multifunčná kultúrna sála

3 937,50 EUR

Ing. arch. Marek Lohinský, Mikuláša Schneidera Trnavského 22 Bratislava-Dúbravka

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF813/2020

za prenájom rohoží 15.06.2020-12.07.2020

119,42 EUR

Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF793/2020

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - veľký komentár r.2020

44,80 EUR

SOTAC, s.r.o., Južná trieda 1, 04001 Košice

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF776/2020

KFC - Aerifikátor AE 80, sada dutých hrotov

1 200,00 EUR

Vít Franěk, Vícenice 82, 67571 Vícenice u Náměště nad Oslavou

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF773/2020

Objednávame si u Vás projektové práce pre rekon- štrukciu verejnej splaškovej kanalizácie - ul. Kpt.

2 280,00 EUR

PIPS SK s.r.o., Mierová 373/30, 82105 Bratislava-Ružinov

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF770/2020

Objednávame si u Vás čistenie a konzerváciu kameňa, striekanie písmen a úpravu povrchu na pomníku v

600,00 EUR

KAMENÁRSTVO FLANKER s.r.o., Tehla 19, 93535 Tehla

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF802/2020

servis vozidla LV291FV

387,36 EUR

Autocentrum CYDA s.r.o., Kalnická cesta 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF798/2020

kamenivo DUNAJ, 3 m3 pre potreby okrasnej výsadby.

106,80 EUR

ANTECO s.r.o., Družstevná ulica 245, 93531 Horná Seč

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 301-325 z 10955