Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Termíny zasadnutí OZ

 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2023:

14.03.2023
25.04.2023
20.06.2023
25.07.2023
19.09.2023
31.10.2023
14.11.2023
12.12.2023