Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Profil

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Sídlo: Červenej armády 55, 935 32  Kalná nad Hronom

IČO: 00307131

DIČ: 2021218683

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Gogora, PhD. - starosta obce

email: obec@kalna.eu

kontakt: 036/6395109

www.kalna.eu

Obec Kalná nad Hronom je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. 

Náš profil obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie