Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15. 1. 2021

DF1520/2020

Interiérové vybavenie kaviarne CFT - zmluva o dielo k VO č. 063/2020

12 559,66 EUR

K PRESS s.r.o., Štvrť SNP 966/40, 92401 Galanta

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1518/2020

Objednávame si u Vás odborné prehliadky výťahov a kontroly medzi odbornými prehliadkami.

160,00 EUR

Štefan Greksa - ELEKTROLIFT, Cintorínska 170/30 Horná Seč

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1516/2020

prenájom vozidla FIAT LV539 EJ za 12/2020

180,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1515/2020

prenájom traktora KIOTI za 12/2020

1,20 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1514/2020

poskytnutie min. 90% vysielacieho času rozhlasu klientovi 12/2020

300,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1513/2020

INFOKANÁL 12/2020

300,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1512/2020

prevádzka informačného portálu obce 12/2020

384,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DFZ46/2020

Stravovacie poukážky pre zamestnancov

2 970,00 EUR

Up Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1519/2020

za telekomunikačné služby 22.11.2020-21.12.2020

37,69 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1505/2020

Triedenie odpadu, zemné práce a úprava terénu -čerpanie enviromentálneho fondu

2 812,15 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1511/2020

Stavebné práce na Centre funkčného tréningu.

68 789,40 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1507/2020

práce na stavbe exteriérové plochy pri požiarnej zbrojnici v obci Kalná nad Hronom

14 865,92 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1506/2020

Osvetlenie tréningového ihriska KFC - zmluva o dielo

13 446,78 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1503/2020

Objednávame si u Vás realizáciu WC pri rímskokato- líckom kostole na základe CP: SPK0582020

6 460,39 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1510/2020

Objednávame si u Vás práce na základe CP02/2020 dodanie prestupov v obvodovom plášti na budove CFT.

1 248,00 EUR

LLENTAB Slovakia spol. s.r.o., Hraničná 5335/18, 82105 Bratislava-Ružinov

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1496/2020

potraviny pre MŠ.

288,04 EUR

MÁNYA, spol. s r.o., Malá škovránková 1215/2, 94354 Svodín

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1509/2020

za vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,

13,90 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1504/2020

Rekonštrukcia budovy Jednoty dôchodcov

2 591,29 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1489/2020

stacionárny bicykel a lyžiarsky trenažér pre CFT.

5 500,00 EUR

Šport C2 s.r.o., Skubínska 13, 974 01 Banská Bystrica

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1488/2020

Verejné osvetlenie pri CFT

4 036,03 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1487/2020

Objednávame si u Vás práce na spevnených plochách na ul. 29. augusta na základe CP060/2020

1 341,04 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1483/2020

Objednávame si u Vás havarijné odstránenie závady na kanalizácizačných prípojkách na ul. Úzka, 29. a

3 807,72 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1517/2020

poplatok za ročné vedenie účtu rok 2020

65,46 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1501/2020

Nákupné poukazy 17 ks x 30 EUR, 15 ks x 20 EUR

810,00 EUR

COOP Jednota Levice, SD, Dopravná 14, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

DF1500/2020

Nákupné poukazy 212 ks x 20 EUR, 227 ks x 30 EUR pre dôchodcov

11 050,00 EUR

COOP Jednota Levice, SD, Dopravná 14, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 11368