Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Komisia pre občianske záležitosti

Komisia pre občianske záležitosti - volebné obdobie 2022 - 2026 (k 12.12.2023)

Predseda komisie: Emil Lombár, poslanec OZ

Členovia komisie: 
Ing. Igor Gogora, PhD.
Ing. Otto Lúdl
Roland Bogár
Ing. Ladislav Éhn
Alena Hallová
Jozef Gonda
Ing. Arpád Vajda
MUDr. Andrea Gogorová
Mgr. Eva Krchová
Katarína Krchová
Nina Poliaková
Ing. Erika Lajtošová
Mgr. Viera Gogorová
Mgr. Mária Pokoraczká