Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Štatút obce

Štatút obce Kalná nad Hronom


Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom na základe Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Kalná nad Hronom Štatút obce ktorý si možeťe pozrieť TU (pdf, 449,84 kB).