Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 7. 2020

DF764/2020

Kamerový systém na Dohľadovom pracovisku za mesiac 6/2020

4 160,00 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF763/2020

Čiastková platba za Rekonštrukciu kotolne KFC podľa zmluvy o dielo zo dňa 29.06.2020 v obci Kalná na

10 000,00 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF762/2020

Fakturujeme Vám čiastkovú platbu za zemné práce, úpravu terénu, vybudovanie dočasných skládok a komu

12 500,00 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF804/2020

za umývačku riadu na poháre na základe CP pre Gastrocentrum.

1 740,96 EUR

MAVA PLUS, s.r.o., Jozefa Murgaša 46, 97101 Prievidza

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF777/2020

Objednávame si u Vás PD ku kanalizačnej prípojke pre RD - ul. Ružová

300,00 EUR

Ing. Miroslava Mituníková, Horša 69, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF774/2020

na základe nájomnej zmluvy za prenájom v k.ú. Kalná za obdobie 01.07.2020-31.12.2020

468,00 EUR

Železnice SR, Klemensova 8, 81361 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF771/2020

za prenájom kopírovacieho zariadenia 1.6.-30.6.20

391,40 EUR

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF765/2020

Dveriny na výsadbu v Obci

53,00 EUR

Kohaplant, spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DFZ28/2020

Asfaltová vrecová zmes studená ROABIT 25kg

209,50 EUR

CA-STAV s.r.o., 537, 92502 Dolné Saliby

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF761/2020

zákazové značky na miestnu komunikáciu na ul. Dlhá

275,40 EUR

ZNAČKY, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, 02601 Dolný Kubín

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF759/2020

za úradný preklad do jazyka maďarského vo veci pozemkových úprav.

35,00 EUR

PaedDr. Irena Turzová, Ul. I. Krasku 1080/1, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF767/2020

odvoz a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu

5 136,59 EUR

Waste transport a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF755/2020

príves PV01BAN + oporné koleso

520,00 EUR

JOZEF BALÁŽ MINI TRANS, Holešovská 994/18, 95193 Topoľčianky

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF801/2020

odber kuchynského odpadu MŠ

43,20 EUR

INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF775/2020

Objednávame si u Vás priestorovú vitrínovú chladničku na zákusky - gastro.

969,00 EUR

CITY MAN, s.r.o., Komenského 1440/20, 90001 Modra

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF743/2020

dodanie a montáž kľučky, PVC panelu a okennej siete v obecných priestoroch.

276,00 EUR

MAAXSERVIS s.r.o., SNP 332/12, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF760/2020

za zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradené ho elektrického zariadenia

434,58 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF757/2020

banner a plagát na akciu Hronfest 2020

384,00 EUR

CLIENT SERVICE s.r.o., Ku Bratke 5, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF745/2020

obedy pre seniorov za jún 2020

817,18 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF744/2020

za občerstvenie na obecnú akciu.

1 516,30 EUR

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF752/2020

spotreba elektrickej energie - ČOV

1 151,95 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF751/2020

spotreba elektrickej energie - ČA 57

929,72 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF724/2020

Zmluva - služby spojené s výkonom zdravotného dohľadu

918,00 EUR

MG PZS, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 7. 2020

DF742/2020

za prenájom oceľových fliaš 03.07.2020

343,57 EUR

MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

30. 7. 2020

DF754/2020

prenájom kopírovacieho zariadenia

256,99 EUR

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 10645