Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základné informácie

 

Rozloha obce je  3413 ha m2
•    Počet trvale bývajúcich obyvateľov :  2082
•    Samosprávny kraj: Nitriansky
•    Okres: Levice
•    Región: Tekov
•    IČO: 00307131
•    Prvá písomná zmienka: v roku 1209
•    Starosta: Ing. Ladislav Éhn
•    Mobil: 0944  559 945


Obyvatelia podľa národnosti:


Slovenská   89,91 %
Maďarská    9.32  %                                                     
Rusk           0,10  %
Nemecká     0,05  %
Ukrajinská   0,05  %                   
Česká         0,48  %
Iná             0,10  %

Obyvatelia podľa vierovyznania:


Rímskokatolícka cirkev           58,71  %
Evanjelická cirkev                 13,12   %
Gréckokatolícka cirkev           0,34   %
Iné a nezistené                   12,10  %
Bez vyznania                       15,73  %


Prírodné podmienky

Chotár patrí do teplej, mierne suchej oblasti. Priemerná ročná teplota je 9,5 °C, januárová 2,2 °C, júlová 20 °C. Priemerný ročný úhrn zrážok je 628 mm, z toho na letné mesiace pripadá 350 mm a na zimné 278 mm. Povodne v obci škodu spôsobiť nemôžu, lebo v jeho južnej časti ležiace koryto okrem lúk inú plochu zaplaviť nemôže. Skôr ohrozuje trochu nižšie ležiace plochy a obce, napr. Hornú Seč.  Snehová pokrývka s priemernou hrúbkou 20 cm trvá niečo vyše 40 dní. Dĺžka slnečného svitu je okolo 2100 hodín ročne. Chotár je vhodný na pestovanie pšenice, jačmeňa, ovsa, okopanín, strukovín, ovocia, zeleniny a vínnej révy.


Atraktívnosť obce

Obec Kalná nad Hronom vybudovala úplnú environmentálnu infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, plyn, čistička odpadových vôd).  Súčasťou obce je aj lekáreň so zdravotným stredisko pre žiakov, dorast a dospelých ľudí. Obec disponuje Základnou a materskou školou ako aj stredným odborným učilišťom obchodným. Charakteristikou obce je aj  dobre rozvinutý tretí sektor ( ubytovacie zariadenia, odchodné siete, pohostinstvá, kaderníctva, reštaurácie, rýchle občerstvenie ako aj poskytovanie kultúrno-rekreačných služieb, wellness, plaváreň, fitnes centrum, tenis, futbal ). 
Obec spravuje 3 cintoríny, dom smútku, miestnu knižnicu, klub mládeže, klub dôchodcov, strelnicu, galériu bojovej slávy s tankom,  vývarovňu ako aj veľké množstvo zelených plôch a chodníkov.

 

Obec Kalná nad Hronom

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 307131

DIČ: 2021218683

Nie sme platci DPH.

 

t.č. 036/6395109

E-mail: obec@kalna.eu