Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo

Rokovací poriadok

Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Kalná nad Hronom - účinné od 01.04.2019

Etický kódex poslanca obce Kalná nad Hronom

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom

Volebné obdobie 2018 – 2022
 

1. Ing. Otto Lúdl otto.ludl@gmail.com
2. Roland Bogár bogar.roland26@gmail.com
3. Ing. Arpád Vajda vajda@kalna.eu
4. Helena Vargová vargovhelena@gmail.com
5. Mgr. Jozef Sipos siposjozsi@gmail.com
6. Ing. Miloš Hajko milos.hajko@gmail.com
7. Daniel Svorda daniel.svorda@gmail.com
8. Bc. Michal Guťan michal.gutan@gmail.com
9. Marian Mazáň marianmazan@zoznam.sk