Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXU

ZML 92/2021

podľa zmluvy

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok č. 2

ZML 91/2021

79,12 EUR sedemdesiatdeväť eur dvanásť centov

Daša Beňová

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Zmluva o dielo

ZML 90/2021

9 110,46 EUR deväťtisícstodesať eur štyridsaťšesť eur

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Zmluva o uverejnení inzercie

ZML 89/2021

262,80 EUR dvestošesťdesiatdva eur osemdesiat centov

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 88/2021

1 075,55 EUR tisícsedemdesiatpäť eur päťdesiatpäť centov

UNIGASTRO, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dohoda o prenájme Kultúrno-spoločenskej sály

ZML 87/2021

50,32 EUR päťdesiat eur tridsaťdva centov

Žaneta Kúdelová

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

ZML 86/2021

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Hromadná licenčná zmluva

ZML 85/2021

neuvedená

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Hromadná licenčná zmluva

ZML 84/2021

neuvedená

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

ZML 83/2021

400,00 EUR štyristo eur

MADE spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

ZML 82/2021

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

TENDERnet s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Dohoda o prenájme sály

ZML 81/2021

146,04 EUR stoštyridsaťšesť eur štyri centy

Richard Rafael

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Dohoda o prenájme sály

ZML 80/2021

87,04 EUR osemdesiatsedem eur štyri centy

Denisa Harmanová

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Zmluva o hudobnej produkcii

ZML 79/2021

500,00 EUR päťsto eur

René Lacko & DOWN TOWN Band

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Zmluva o hudobnej produkcii

ZML 78/2021

100,00 EUR sto eur

GENERÁCIA

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o servise a údržbe zariadenia

ZML 77/2021

podľa zmluvy

LevServis, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci

ZML 76/2021

1 100,00 EUR tisícsto

Július Molnár

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Zmluva o dielo k VO č. 409/2021

ZML 75/2021

22 623,60 EUR dvadsaťdvatisícšesťstodvadsaťtri eur šesťdesiat centov

MERAX SK s.r.o., Kpt. Nálepku 102, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Zmluva o dielo

ZML 74/2021

14 472,00 EUR štrnásťtisícštyristosedemdesiatdva eur

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Obec Kalná nad Hronom

27. 7. 2021

Hromadná licenčná zmluva

ZML 73/2021

neuvedená

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

27. 7. 2021

Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľného majetku obce

ZML 72/2021

10,00 EUR desať eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

20. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 71/2021

1 000,00 EUR tisíc eur

PALAS VK LEVICE

Obec Kalná nad Hronom

19. 7. 2021

Kúpno-predajná zmluva

ZML 70/2021

podľa zmluvy

PAM fruit s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

19. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 69/2021

1 000,00 EUR tisíc eur

OZ Život na vlnách

Obec Kalná nad Hronom

19. 7. 2021

Zmluva o hudobnej produkcii

ZML 68/2021

200,00 EUR dvesto eur

Alena Rákosníková

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 357