Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 4. 2021

Zmluva o dielo

ZML 23/2021

553 234,14 EUR oäťstopäťdesiattritisícdvestotridsaťštyri eur štrnásť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

7. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

ZML 22/2021

neuvedená

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Kalná nad Hronom

16. 3. 2021

Kúpna zmluva

ZML 21/2021

93,10 EUR deväťdesiattri eur desať centov

Bartolomej Novoszád

Obec Kalná nad Hronom

16. 3. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZML 20/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

8. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

ZML 19/2021

150 000,00 EUR stopäťdesiattisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

8. 3. 2021

Dodayok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

ZML 18/2021

neuvedená

SPP distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

16. 2. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 17/2021

980,08 EUR deväťstoosemdesiat eur osem centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

16. 2. 2021

Zmluva o preúčtovaní spotrebov. elektrickej energie a plynu

ZML 16/2021

podľa zmluvy

ENERGO-SK, a.s., Námestie Jána Pavla II. 1014/4, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

16. 2. 2021

Zmluva o dodávke a odbere tepla

ZML 15/2021

podľa zmluvy

ENERGO-SK, a.s., Námestie Jána Pavla II. 1014/4, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 2. 2021

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 13/2021

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

10. 2. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

ZML 12/2021

Neuvedené

GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Obec Kalná nad Hronom

8. 2. 2021

Zmluva o servise a údržbe zariadenia

ZML 11/2021

podľa zmluvy

LevServis, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

8. 2. 2021

Licenčná zmluva k Zmluve o dielo k VO č. 19/2021

ZML 10/2021

Neuvedené

ENERGYLINE, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

8. 2. 2021

Zmluva o dielo

ZML 9/2021

31 800,00 EUR tridsaťjedentisícosemsto eur

ENERGYLINE, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

2. 2. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 8/2021

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Martin Bielik

Obec Kalná nad Hronom

2. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Kalná nad Hronom v roku 2021

ZML 7/2021

14 000,00 EUR štrnásťtisíc eur

DHZ Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

2. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Kalná nad Hronom v roku 2021

ZML 6/2021

600,00 EUR šesťsto eur

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

Obec Kalná nad Hronom

25. 1. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 5/2021

88,00 EUR

IR25, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

25. 1. 2021

Dodayok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 4/2021

podľa zmluvy

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

25. 1. 2021

Aktualizačný dodatok č. 3 k servisnej zmluve

ZML 3/2021

podľa zmluvy

Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno

Obec Kalná nad Hronom

25. 1. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

ZML 2/2021

neuvedená

Štefan Baláž

Obec Kalná nad Hronom

19. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

ZML 1/2021

600,00 EUR šesťsto eur

VK PODLUŽIANKA LEVICE

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

Zmluva o dielo

ZML 155/2020

17 825,08 EUR sedemnásťtisícosemstodvadsaťpäť eur osem centov

K PRESS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

Nájomná zmluva

ZML 154/2020

28,48 EUR dvadsaťosem eur štyridsaťosem centov

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

8. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 153/2020

podľa zmluvy

Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 286