Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 1. 2021

Zmluva o dielo

ZML 155/2020

17 825,08 EUR sedemnásťtisícosemstodvadsaťpäť eur osem centov

K PRESS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

15. 1. 2021

Nájomná zmluva

ZML 154/2020

28,48 EUR dvadsaťosem eur štyridsaťosem centov

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

8. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 153/2020

podľa zmluvy

Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava

Obec Kalná nad Hronom

5. 1. 2021

Kúona zmluva

ZML 152/2020

90,23 EUR deväťdesiat eur dvadsaťtri centov

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

28. 12. 2020

Zmluva o dielo

ZML 151/2020

19 462,93 EUR devätnásťtisícštyristošesťdesiatdva eur deväťdesiattri centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

21. 12. 2020

Dodatok č. 12 k Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie skládkovaním na riadenej skládke v Mochovciach

ZML 150/2020

podľa zmluvy

Waste transport a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

ZML 149/2020

bezplatné užívanie

Štatistický úrad SR

Obec Kalná nad Hronom

21. 12. 2020

Dodatok č. 3

ZML 148/2020

neuvedené

ISPA, spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

21. 12. 2020

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 147/2020

955,00 EUR deväťstopäťdesiatpäť eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

21. 12. 2020

Darovacia zmluva

ZML 146/2020

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

10. 12. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

ZML 145/2020

podľa zmluvy

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 12. 2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

ZML 144/2020

bezplatné užívanie

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Kalná nad Hronom

7. 12. 2020

Zmluva o dielo

ZML 143/2020

10 136,03 EUR desaťtisícstotridsaťšesť eur tri centy

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

7. 12. 2020

Zmluva o dielo

ZML 142/2020

10 091,29 EUR desaťtisícdeväťdesiatjeden eur dvadsaťdeväť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

7. 12. 2020

Zmluva o dielo

ZML 141/2020

24 495,33 EUR dvadsaťštyritisícštyristodeväťdesiatpäť eur tridsaťtri centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

7. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kalná nad Hronom v roku 2021

ZML 140/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Združenie bývalých občanov Mochoviec

Obec Kalná nad Hronom

7. 12. 2020

Zmluva o dodávke plynu

ZML 139/2020

neuvedená

SPP, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

7. 12. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZML 138/2020

neuvedená

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

26. 11. 2020

Zmluva o dielo

ZML 137/2020

32 473,67 EUR tridsaťdvatisícštyristosedemdesiattri eur šesťdesiatsedem centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

23. 11. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služby

ZML 136/2020

943,92 EUR deväťstoštyridsaťtri eur deväťdesiatdva centov

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

23. 11. 2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 135/2020

neuvedená

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

23. 11. 2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 134/2020

neuvedená

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

23. 11. 2020

Zmluva o dielo

ZML 133/2020

32 814,96 EUR tridsaťdvatisícosemstoštrnásť eur deväťdesiatšesť centov

Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava

Obec Kalná nad Hronom

13. 11. 2020

Zmluva o dielo

ZML 132/2020

9 575,59 EUR deväťtisícpäťstosedemdesiatpäť eur päťdesiatdeväť centov

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

13. 11. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 131/2020

2 412,18 EUR dvetisícštyristodvanásť eur osemnásť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 264