Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostr. PCO

ZML 16/2020

681,72 EUR šesťstoosemdesiatjeden eur sedemdesiatdva centov

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 15/2020

4 167,00 EUR štyritisícstošesťdesiatsedem eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

6. 2 .2020

Zmluva o dodávke plynu

ZML 14/2020

podľa zmluvy

SPP, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

6. 2 .2020

Zmluva o dodávke plynu

ZML 13/2020

podľa zmluvy

SPP, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

6. 2 .2020

Zmluva o dodávke plynu

ZML 12/2020

podľa zmluvy

SPP, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

3. 2 .2020

Zmluva o nájme garáže č. 21

ZML 10/2020

39,83 EUR tridsaťdeväť eur osemdesiattri centov

Marek Kišš

Obec Kalná nad Hronom

3. 2 .2020

Zmluva o dielo

ZML 9/2020

14 632,80 EUR štrnásťtisícšesťstotridsaťdva eur osemdesiat centov

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

3. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

ZML 8/2020

podľa zmluvy

INTA, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

27. 1 .2020

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 7/2020

10 582,00 EUR desaťtisícpäťstoosemdesiatdva eur

A Audio - Jaroslav Šumeraj

Obec Kalná nad Hronom

23. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 6/2020

600,00 EUR šesťsto eur

Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia

Obec Kalná nad Hronom

23. 1 .2020

Aktualizačný dodatok č. 2 k servisnej zmluve

ZML 5/2020

podľa zmluvy

Agroservis - Západ, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

23. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 194/2019

470 669,27 EUR štyristosedemdesiattisícšesťstošesťdesiatdeväť eur dvadsaťsedem centov

GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 4/2020

14 000,00 EUR štrnásťtisíc eur

DHZ Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 3/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Združenie bývalých občanov Mochoviec

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 2/2020

60 000,00 EUR šesťdesiattisíc eur

KFC Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

ZML 1/2020

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 193/2019

neuvedené

Ing. Peter Ágh, Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Dodatok č. 11 k Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie skládkovaním na riadenej skládke v Mochovciach

ZML 192/2019

podľa zmluvy

Waste transport a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

ZML 191/2019

496,25 EUR štyristodeväťdesiatšesť eur dvadsaťpäť centov

Pavol Krajči

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Darovacia zmluva

ZML 190/2019

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 189/2019

neuvedené

KVK PAKO, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve

ZML 176/2019

neuvedené

BLACHOTRAPEZ s.r.o., Vojtaššáková 604, 02744 Tvrdošín

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ dotknutých osôb spracovávaných prevádzkovateľom

ZML 188/2019

63,00 EUR šesťdesiattri eur mesačne

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení správcovskej činnosti

ZML 187/2019

neuvedené

Magdaléna Lombárová

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Mandátna zmluva

ZML 186/2019

1 600,00 EUR tisícšesťsto eur mesačne

Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 63500 Brno

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 179