Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 3 .2020

Kúpna zmluva

ZML 33/2020

320,00 EUR tristodvadsať eur

Dušan Jelen

Obec Kalná nad Hronom

20. 3 .2020

Zmluva o dielo

ZML 195/2019

8 280,00 EUR osemtisícdvestoosemdesiat eur

Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA

Obec Kalná nad Hronom

20. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

ZML 32/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kalná nad Hronom

20. 3 .2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra SR

ZML 31/2020

11 264,06 EUR jedenásťtisícdvestošesťdesiatštyri eur šesť centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Zmluva o dielo

ZML 30/2020

3 937,50 EUR tritisícdeväťstotridsaťsedem eur päťdesiat centov

Ing. Marek Lohinský

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Kúpna zmluva

ZML 28/2020

19,90 EUR devätnásť eur deväťdesiat centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Dohoda o prenájme sály

ZML 27/2020

67,73 EUR šesťdesiatsedem eur sedemdesiattri centov

Ružena Križanová

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 26/2020

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Mandátna zmluva

ZML 25/2020

podľa zmluvy

Ing. arch. Tomáš Jurák

Obec Kalná nad Hronom

16. 3 .2020

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

ZML 24/2020

216,36 EUR dvestošesnásť eur tridsaťšesť centov

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

13. 3 .2020

Zmluva o dielo

ZML 29/2020

32 344,90 EUR tridsaťdvatisíctristoštyridsaťštyri eur deväťdesiat centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

5. 3 .2020

Zmluva o dielo

ZML 23/2020

39 960,00 EUR tridsaťdeväťtisícdeväťstošesťdesiat eur

EAGLE s.r.o., Južná 6, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

28. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 22/2020

400,00 EUR štyristo eur

VK PODLUŽIANKA LEVICE

Obec Kalná nad Hronom

28. 2 .2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 21/2020

920,00 EUR deväťstodvadsať eur

OZ MAGIC TEAM

Obec Kalná nad Hronom

28. 2 .2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

ZML 20/2020

neuvedené

GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Obec Kalná nad Hronom

24. 2 .2020

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

ZML 19/2020

180,00 EUR stoosemdesiat eur

Ing. Juraj Kováčik

Obec Kalná nad Hronom

13. 2 .2020

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 18/2020

10 222,80 EUR desaťtisícdvestodvadsaťdva eur osemdesiat centov

TRITON spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 2 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 17/2020

neuvedená

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

13. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostr. PCO

ZML 16/2020

681,72 EUR šesťstoosemdesiatjeden eur sedemdesiatdva centov

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 2 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 15/2020

4 167,00 EUR štyritisícstošesťdesiatsedem eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

6. 2 .2020

Zmluva o dodávke plynu

ZML 14/2020

podľa zmluvy

SPP, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

6. 2 .2020

Zmluva o dodávke plynu

ZML 13/2020

podľa zmluvy

SPP, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

6. 2 .2020

Zmluva o dodávke plynu

ZML 12/2020

podľa zmluvy

SPP, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

3. 2 .2020

Zmluva o nájme garáže č. 21

ZML 10/2020

39,83 EUR tridsaťdeväť eur osemdesiattri centov

Marek Kišš

Obec Kalná nad Hronom

3. 2 .2020

Zmluva o dielo

ZML 9/2020

14 632,80 EUR štrnásťtisícšesťstotridsaťdva eur osemdesiat centov

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 197