Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ZML 85/2024

1 000,00 EUR

OZ Život na vlnách

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku neverej. poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej soc. služby v zariadení pre seniorov

ZML 84/2024

1 470,48 EUR

BONAVITA DSS, n.o.

Obec Kalná nad Hronom

29. 4. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 83/2024

227,50 EUR

Pavol Krajči Palopal

Obec Kalná nad Hronom

29. 4. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 82/2024

10,00 EUR

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

25. 4. 2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu

ZML 81/2024

Neuvedené

Waste transport, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

25. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku neverej. poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej soc. služby v zariadení pre seniorov

ZML 80/2024

1 470,48 EUR

Sýpka dom seniorov n.o.

Obec Kalná nad Hronom

25. 4. 2024

Mandátna zmluva

ZML 79/2024

2 940,00 EUR

ANSVO Energy Bratislava, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

19. 4. 2024

Nájomná zmluva na umiestnenie Boxu balíkovo

ZML 78/2024

6,00 EUR

Slovak Parcel Service s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

18. 4. 2024

Zmluva o zriadení vecných bremien

ZML 77/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

12. 4. 2024

Zmluva o dielo

ZML 76 2024

16 369,19 EUR

Ľubomír Kováč UNICO - Obchodno-montážna firma

Obec Kalná nad Hronom

12. 4. 2024

Zmluva o spolupráci

ZML 75/2024

64,00 EUR

Ľubica Jakabová

Obec Kalná nad Hronom

12. 4. 2024

Zmluva o spolupráci

ZML 74/2024

270,00 EUR

Michal Sedlák

Obec Kalná nad Hronom

27. 3. 2024

Zmluva o dielo

ZML 73/2024

46 003,00 EUR

REIDER, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

27. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 72/2024

7 331,42 EUR

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

27. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 71/2024

6 164,00 EUR

REIDER, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

26. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

ZML 70/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kalná nad Hronom

26. 3. 2024

Kúpna zmluva

ZML 69/2024

27 762,70 EUR

Dušan Schnierer

Obec Kalná nad Hronom

20. 3. 2024

Zmluva o spolupráci pri poskytovaní produktov a služieb

ZML 68/2024

Neuvedené

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101

Obec Kalná nad Hronom

13. 3. 2024

Dohoda o urovnaní

ZML 67/2024

Neuvedené

SOZA

Obec Kalná nad Hronom

13. 3. 2024

Dohoda o urovnaní

ZML 66/2024

Neuvedené

SOZA

Obec Kalná nad Hronom

11. 3. 2024

Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone správy bytového domu

ZML 65/2024

9,18 EUR

OSBD Levice

Obec Kalná nad Hronom

11. 3. 2024

Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone správy bytového domu

ZML 64/2024

9,18 EUR

OSBD Levice

Obec Kalná nad Hronom

11. 3. 2024

Dodatok č. 3 k Zmluve o výkone správy bytového domu

ZML 63/2024

9,18 EUR

OSBD Levice

Obec Kalná nad Hronom

11. 3. 2024

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva hnuteľnej veci

ZML 62/2024

10,00 EUR

Obec Tehla

Obec Kalná nad Hronom

11. 3. 2024

Dohoda o prenájme sály

ZML 61/2024

64,44 EUR

Karol Drevaňa

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 952