Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenia

2020

VZN č. 20-2020 - Pravidlá pridelovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 20-2020 - Pravidlá pridelovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 792,21 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 8. 5. 2020

2019

VZN č. 3-2019 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3-2019 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,32 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 9-2019 - O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských kluboch detí, v materských školách a na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach

VZN č. 9-2019 - O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských kluboch detí, v materských školách a na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,58 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 36-2019 - O umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadenímateriálov na území obce

VZN č. 36-2019 - O umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadenímateriálov na území obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 54,6 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 37-2019 - O zriadení Obecnej polície

VZN č. 37-2019 - O zriadení Obecnej polície.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,51 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 8. 5. 2020

2018

VZN č. 3-2018 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 3-2018 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 489,21 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 4-2018 - O určení výšky fin. prísp. na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiakov škol. zar. so sídlom na území obce

VZN č. 4-2018 - O určení výšky fin. prísp. na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiakov škol. zar. so sídlom na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,01 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 24-2018 - O nakladaní s komuálnymi odpadmi

VZN č. 24-2018 - O nakladaní s komuálnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,33 kB
Stiahnuté: 14×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 35-2018 - O zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 35-2018 - O zavedení a poskytovaní elektronických služieb.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 254 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 8. 5. 2020

2017

VZN č. 25-2017 - Prevádzkový poriadok pohrebísk

VZN č. 25-2017 - Prevádzkový poriadok pohrebísk.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 76,68 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 34-2017 - O poskytovaní Sociálnych služieb na území Obce Kalná nad Hronom

VZN č. 34-2017 - O poskytovaní Sociálnych služieb na území Obce Kalná nad Hronom.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 231,09 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 8. 5. 2020

2016

VZN č. 2-2016 - Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií OZ

VZN č. 2-2016 - Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií OZ.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,86 kB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 5-2016 - Zásady nakladanie s finančnými prostriedkami obce Kalná nad Hronom

VZN č. 5-2016 - Zásady nakladanie s finančnými prostriedkami obce Kalná nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,57 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 19-2016 - O užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Kalná nad Hronom

VZN č. 19-2016 - O užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Kalná nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,05 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 28-2016 - O nakladaní s bytmi vo vlastníctve obce obstaranými z vlastných zdrojov

VZN č. 28-2016 - O nakladaní s bytmi vo vlastníctve obce obstaranými z vlastných zdrojov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,98 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 33-2016 - O zrušení Obecnej polície

VZN č. 33-2016 - O zrušení Obecnej polície.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,69 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 8. 5. 2020

2015

VZN č. 7-2015 - Požiarny poriadok obce Kalná nad Hronom

VZN č. 7-2015 - Požiarny poriadok obce Kalná nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 608,02 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 8-2015 - O nájme a prenájme obecných nebyt. priestorov

VZN č. 8-2015 - O nájme a prenájme obecných nebyt. priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,63 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 12-2015 - O držaní psov v obci

VZN č. 12-2015 - O držaní psov v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,74 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 21-2015 - Podmienky prevádzkovania hazardných hier v obci

VZN č. 21-2015 - Podmienky prevádzkovania hazardných hier v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,72 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 8. 5. 2020
Zobrazeno 1-20 z 33

Územný plán obce

Územný plán

Kalendár obecných akcií

Mobilná aplikácia

mobilná aplikáciag
App store

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 10
DNES: 347
TÝŽDEŇ: 2560
CELKOM: 810068