Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenia

Platné VZN

VZN č. 34-2024 - O poskytovaní sociálnych služieb na území Obce Kalná nad Hronom

VZN č. 34-2024 - O poskytovaní sociálnych služieb na území Obce Kalná nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,74 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 14. 3. 2024

VZN č. 28-2024 - O nakladaní s bytmi vo vlastníctve obce obstaranými z vlastných zdrojov

VZN č. 28-2024 - O nakladaní s bytmi vo vlastníctve obce obstaranými z vlastných zdrojov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 704,47 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 14. 3. 2024

VZN č. 03-2023 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a ...odpady

VZN č. 03-2023 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a ...odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 386,36 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 3. 1. 2024

VZN č. 10-2023 - O prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s pož...i ŠFBR

VZN č. 10-2023 - O prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s pož...i ŠFBR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 641,66 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 3. 1. 2024

VZN č. 25-2023 - Prevádzkový poriadok pohrebísk

VZN č. 25-2023 - Prevádzkový poriadok pohrebísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,35 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 3. 1. 2024

VZN č. 06-2023 - O zrušení VZN č. 06 2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce

VZN č. 06 2023 o zrušení VZN č. 06 2012 Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,78 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 23. 11. 2023

VZN č. 41-2023 - Prevádzkový poriadok detských a športových ihrísk

VZN č. 41-2023 - Prevádzkový poriadok detských a športových ihrísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,83 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 21. 8. 2023

VZN č. 09-2023 - O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov

VZN č. 09-2023 - O určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,2 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 12. 7. 2023

VZN č. 02-2023 - Rokovací poriadok OZ a komisií

VZN č. 02-2023 - Rokovací poriadok OZ a komisií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,87 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 23. 5. 2023

VZN č. 20-2023 - Pravidlá prideľovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 20 2023 - Pravidlá prideľovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,69 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 23. 5. 2023

VZN č. 04-2023 - O určení výšky fin. prísp. na prev. a mzdy na dieťa MŠ a žiakov škols. zariadení so sídlom na úz. obce Kalná

VZN č. 4-2023 - O určení výšky fin. prísp. na prev. a mzdy na dieťa MŠ a žiakov škols. zariadení so sídlom na úz. obce Kalná.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,16 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 17. 2. 2023

VZN č. 34 2022 - O poskytovaní sociálnych služieb na území Obce Kalná nad Hronom

VZN č. 34 2022 - O poskytovaní sociálnych služieb na území Obce Kalná nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,82 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 10. 1. 2023

VZN č. 18-2022 - O vyhlásení záväznej časti územného plánu obce - zmeny a doplnky č.3

VZN č. 18-2022 - O vyhlásení záväznej časti územného plánu obce - zmeny a doplnky č.3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,76 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 28. 7. 2022

VZN č. 40-2022 - Obecné poukážky Kalňanský toliar

VZN č. 40-2022 - Obecné poukážky Kalňanský toliar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,89 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 27. 6. 2022

VZN č. 24-2022 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č. 24-2022 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 615,01 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 28. 3. 2022

VZN č. 39-2022 - O zrušení VZN č. 18-2021 ÚP obce ZaD č. 3

VZN č. 39-2022 - O zrušení VZN č. 18-2021 ÚP obce ZaD č. 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,61 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 25. 3. 2022

VZN č. 08-2021 - O nájme a prenájme obecných nebytových priestorov

VZN č. 08-2021 - O nájme a prenájme obecných nebyt. priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 308,6 kB
Stiahnuté: 318×
Vložené: 1. 7. 2021

VZN č. 38-2021 - Trhový poriadok pre príl. potr. trh v obci Kalná nad Hronom

VZN 38 2021 Trhový poriadok pre príl. potr. trh v obci Kalná nad Hronom.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB
Stiahnuté: 298×
Vložené: 19. 5. 2021

VZN č. 37-2019 - O zriadení Obecnej polície

VZN č. 37-2019 - O zriadení Obecnej polície.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,51 kB
Stiahnuté: 324×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 36-2019 - O umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných materiálov

VZN č. 36-2019 - O umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadenímateriálov na území obce.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 54,6 kB
Stiahnuté: 269×
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č. 35-2018 - O zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 35-2018 - O zavedení a poskytovaní elektronických služieb.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 254 kB
Stiahnuté: 268×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 33-2016 - O zrušení Obecnej polície

VZN č. 33-2016 - O zrušení Obecnej polície.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,69 kB
Stiahnuté: 298×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 32-2015 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č. 32-2015 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,42 kB
Stiahnuté: 333×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 31-2015 - O predajných miestach

VZN č. 31-2015 - O predajných miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,84 kB
Stiahnuté: 327×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 30-2015 - O rozkopávkach

VZN č. 30-2015 - O rozkopávkach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 351,21 kB
Stiahnuté: 512×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 28-2016 - O nakladaní s bytmi vo vlastníctve obce obstaranými z vlastných zdrojov

VZN č. 28-2016 - O nakladaní s bytmi vo vlastníctve obce obstaranými z vlastných zdrojov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,98 kB
Stiahnuté: 513×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 27-2013 - ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

VZN č. 27-2013 - ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,86 kB
Stiahnuté: 233×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 26-2015 - O poskytovaní sociálnej pomoci obyv. obce

VZN č. 26-2015 - O poskytovaní sociálnej pomoci obyv. obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,16 kB
Stiahnuté: 327×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 23-2012 - O spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN č. 23-2012 - O spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 120,22 kB
Stiahnuté: 237×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 21-2015 - Podmienky prevádzkovania hazardných hier v obci

VZN č. 21-2015 - Podmienky prevádzkovania hazardných hier v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,72 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 19-2016 - O užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce

VZN č. 19-2016 - O užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Kalná nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,05 kB
Stiahnuté: 286×
Vložené: 3. 12. 2020

VZN č. 17-2013 - O verejnom poriadku

VZN č. 17-2013 - O verejnom poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,33 kB
Stiahnuté: 317×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 14-2012 - O dočasnom obmedzení užívania pitnej vody na iné účely

VZN č. 14-2012 - O dočasnom obmedzení užívania pitnej vody na iné účely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,06 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 12-2015 - O držaní psov v obci

VZN č. 12-2015 - O držaní psov v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,74 kB
Stiahnuté: 340×
Vložené: 8. 5. 2020

VZN č. 07-2015 - Požiarny poriadok obce Kalná nad Hronom

VZN č. 7-2015 - Požiarny poriadok obce Kalná nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 608,02 kB
Stiahnuté: 230×
Vložené: 2. 2. 2022

VZN č. 05-2016 - Zásady nakladanie s finančnými prostriedkami obce Kalná nad Hronom

VZN č. 5-2016 - Zásady nakladanie s finančnými prostriedkami obce Kalná nad Hronom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,57 kB
Stiahnuté: 256×
Vložené: 2. 2. 2022

Prílohy k VZN č. 18/2022 Územný plán obce Kalná nad Hronom - zmeny a doplnky č. 3

CISTOPIS ZAD 3 UPN KALNA PDF

CISTOPIS ZAD 3 UPN KALNA PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,26 kB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 28. 7. 2022

9_PPLF sútlač

9_PPLF sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,27 MB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 28. 7. 2022

9_PPLF podklad

9_PPLF podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,88 MB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 28. 7. 2022

9_PPLF náložka

9_PPLF náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,15 MB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 28. 7. 2022

8 VODA sútlač

8 VODA sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,23 MB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 28. 7. 2022

8 VODA podklad

8 VODA podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,3 MB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 28. 7. 2022

8 VODA náložka

8 VODA náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 625,44 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 28. 7. 2022

7 PLYNOFIKÁCIA sútlač

7 PLYNOFIKÁCIA sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,42 MB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 28. 7. 2022

7 PLYNOFIKÁCIA podklad

7 PLYNOFIKÁCIA podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 28. 7. 2022

7 PLYNOFIKÁCIA náložka

7 PLYNOFIKÁCIA náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,58 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 28. 7. 2022

6a_DOPRAVA sútlač

6a_DOPRAVA sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,91 MB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 28. 7. 2022

6a_DOPRAVA podklad

6a_DOPRAVA podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,12 MB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 28. 7. 2022

6a_DOPRAVA náložka

6a_DOPRAVA náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 653,49 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 28. 7. 2022

5 ELEKTRO sútlač

5 ELEKTRO sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,98 MB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 28. 7. 2022

5 ELEKTRO podklad

5 ELEKTRO podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 28. 7. 2022

5 ELEKTRO náložka

5 ELEKTRO náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 641,78 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 28. 7. 2022

4 REGULACNY sútlač

4 REGULACNY sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,99 MB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 28. 7. 2022

4 REGULACNY podklad

4 REGULACNY podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,79 MB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 28. 7. 2022

4 REGULACNY náložka

4 REGULACNY náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 28. 7. 2022

3_navrh sútlač

3_navrh sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,67 MB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 28. 7. 2022

3_navrh sútlač spolu

3_navrh sútlač spolu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,65 MB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 28. 7. 2022

3_navrh podklad

3_navrh podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,7 MB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 28. 7. 2022

3_navrh náložka

3_navrh náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 560,82 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 28. 7. 2022

1B SIRSIE EKO sútlač

1B SIRSIE EKO sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 28. 7. 2022

1B SIRSIE EKO podklad

1B SIRSIE EKO podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,49 MB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 28. 7. 2022

1B SIRSIE EKO náložka

1B SIRSIE EKO náložka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,36 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 28. 7. 2022

1_50000 širšie vzťahy sútlač

1_50000 širšie vzťahy sútlač.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,8 MB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 28. 7. 2022

Príloha k VZN č. 38-2021 Trhový poriadok

Trhový poriadok

Trhový poriadok.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,48 MB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 19. 5. 2021

Projekt Výsadba vzrastlých stromov a kríkov

plagat

Územný plán obce

Územný plán

Kalendár obecných akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Mobilná aplikácia

mobilná aplikáciag
App store

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:348
TÝŽDEŇ:683
CELKOM:1570446