Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 2. 2024

Zmluva o budúcej zmluve o kúpe prenajatej veci

ZML 51/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

21. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 50/2024

950,00 EUR

OZ MAGIC TEAM

Obec Kalná nad Hronom

21. 2. 2024

Hromadná licenčná zmluva

ZML 49/2024

Neuvedené

SOZA

Obec Kalná nad Hronom

21. 2. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

ZML 48/2024

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

21. 2. 2024

Zmluva o prevzatí odpadu na zhodnotenie činnosťou R3

ZML 47/2024

100,00 EUR

SK-TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným

Obec Kalná nad Hronom

16. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 46/2024

658,00 EUR

MAPSFY s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

16. 2. 2024

Servisná zmluva

ZML 45/2024

66,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

16. 2. 2024

Zmluva o dielo

ZML 44/2024

9 999,60 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

16. 2. 2024

Darovacia zmluva

ZML 43/2024

Neuvedené

SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Kalná nad Hronom

16. 2. 2024

Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľného majetku obce

ZML 42/2024

10,00 EUR

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

15. 2. 2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 41/2024

10,00 EUR

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

15. 2. 2024

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

ZML 40/2024

Neuvedené

Peter Juhász

Obec Kalná nad Hronom

7. 2. 2024

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

ZML 39/2024

Neuvedené

Dona farm Kalná, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

7. 2. 2024

Odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 39/2023

ZML 38/2024

Neuvedené

ViOn, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

1. 2. 2024

Zmluva o nájme bytu

ZML 37/2024

197,98 EUR

Viliam Miluš

Obec Kalná nad Hronom

1. 2. 2024

Zmluva o nájme bytu

ZML 36/2024

88,68 EUR

Milan Gabrhel

Obec Kalná nad Hronom

1. 2. 2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o servise a údržbe zariadenia

ZML 35/2024

Neuvedené

LevServis s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

1. 2. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o servise a údržbe zariadenia

ZML 34/2024

Neuvedené

LevServis s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

31. 1. 2024

Kúpna zmluva

ZML 33/2024

100,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

29. 1. 2024

Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 32/2024

Neuvedené

Martin Bielik

Obec Kalná nad Hronom

26. 1. 2024

Zmluva o dielo

ZML 31/2024

15 458,21 EUR

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

26. 1. 2024

Dodatok č. 10 k Poistnej zmluve

ZML 30/2024

Neuvedené

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

24. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre FO

ZML 29/2024

318 360,00 EUR

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR

Obec Kalná nad Hronom

24. 1. 2024

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 220/2023

Neuvedené

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

18. 1. 2024

Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone správy bytového domu

ZML 28/2024

Neuvedené

OSBD Levice

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 893