Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 9. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 104/2021

44,55 EUR štyridsaťštyri eur päťdesiatpäť centov

BUKRO SLOVAKIA s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme garáže

ZML 103/2021

42,53 EUR štyridsaťdva eur päťdesiattri centov

CT-MONT s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 102/2021

312,70 EUR tristodvanásť eur sedemdesiat centov

Autoškola ŠTART Ondrej Szabo, Červenej armády č. 2, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

ZML 101/2021

89,40 EUR osemdesiatdeväť eur štyridsať centov

Igor Srnka ANIMEX I.T.S.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 100/2021

45,00 EUR štyridsaťpäť eur

IR25, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ZML 99/2021

4 000,00 EUR štyritisíc eur

Vodácky klub HRON

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov

ZML 98/2021

podľa zmluvy

Donau farm Kalná, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

ZML 97/2021

podľa zmluvy

Donau farm Kalná, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o hudobnej produkcii

ZML 96/2021

podľa zmluvy

GENERÁCIA

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o hudobnej produkcii

ZML 95/2021

podľa zmluvy

René Lacko & DOWN TOWN Band

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Mandátna zmluva

ZML 94/2021

podľa zmluvy

ANSVO Bratislava, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 93/2021

227,50 EUR dvestodvadsaťsedem eur päťdesiat centov

Martin Bielik

Obec Kalná nad Hronom

16. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXU

ZML 92/2021

podľa zmluvy

Packeta Slovakia s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok č. 2

ZML 91/2021

79,12 EUR sedemdesiatdeväť eur dvanásť centov

Daša Beňová

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Zmluva o dielo

ZML 90/2021

9 110,46 EUR deväťtisícstodesať eur štyridsaťšesť eur

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Zmluva o uverejnení inzercie

ZML 89/2021

262,80 EUR dvestošesťdesiatdva eur osemdesiat centov

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 88/2021

1 075,55 EUR tisícsedemdesiatpäť eur päťdesiatpäť centov

UNIGASTRO, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dohoda o prenájme Kultúrno-spoločenskej sály

ZML 87/2021

50,32 EUR päťdesiat eur tridsaťdva centov

Žaneta Kúdelová

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

ZML 86/2021

14,00 EUR štrnásť eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Hromadná licenčná zmluva

ZML 85/2021

neuvedená

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Hromadná licenčná zmluva

ZML 84/2021

neuvedená

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

ZML 83/2021

400,00 EUR štyristo eur

MADE spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

ZML 82/2021

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

TENDERnet s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Dohoda o prenájme sály

ZML 81/2021

146,04 EUR stoštyridsaťšesť eur štyri centy

Richard Rafael

Obec Kalná nad Hronom

11. 8. 2021

Dohoda o prenájme sály

ZML 80/2021

87,04 EUR osemdesiatsedem eur štyri centy

Denisa Harmanová

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 394