Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Interpelácie poslancov 2022 - 2026

Dátum o.z. Interpelácia Poslanec Zodpovedná osoba  Termín Stav

14.03.2023

Pred realizáciou asfaltovania na Slnečnej ulici preveriť stav miestnej komunikácie po rek. kanalizácie.

Daniel Svorda

Stavebný dozor

Pred asfaltovaním Slnečnej ulice.

14.03.2023

Vyhradiť miesto pre elektromobily pri nabíjacích staniciach pre elektromobily, ktoré v obci vznikli.

Daniel Svorda

Náčelník Obecnej polície

Do 30.06.2023

14.03.2023

Opraviť miesta okolo kanalizačných poklopov v obci.

Daniel Svorda

Správca kanalizácie

priebežne

14.03.2023

Zrevitalizovať miesto okolo el. stĺpa na konci ulice Dlhá.

Mgr. Jozef Pokoraczkí

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Do 30.06.2023

25.04.2023 Vysypať štrkom chodník, ktorý vedie z Dlhej ulice smerom k Hronu. Ing. Otto Lúdl Mgr. Július Furik, prev. majster Do 30.06.2023
25.04.2023 Skontrolovať stav detského ihriska, ako aj tepelné zaťaženie dvora, na kt. sa nachádza detské ihrisko pri Materskej škole. Ing. Otto Lúdl Mgr. Dagmar Hajtóvá, riaditeľka MŠ Do 30.09.2023