Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Kancelária prvého kontaktu

Kancelária prvého kontaktu je na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom otvorená od 1. júna 2013 ako centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami obce. Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí a uľahčiť im orientáciu v rámci úradu.

Pracovníčka kancelárie prvého kontaktu je pripravená odpovedať občanom na otázky tkajúce sa činnosti Obecného úradu. Zabezpečuje príjem občianskych námetov, pripomienok a podnetov. Má k dispozícii údaje o činnosti Obecného úradu a obecných organizácií a inštitúcií, ale aj základné samosprávne a legislatívne dokumenty. Zároveň občanom poskytuje odborné rady a pomoc pri vypĺňaní tlačív. Ak nie je možné vybaviť všetky záležitosti v kancelárii prvého kontaktu, usmerní občana na odborné pracovisko, ktoré zabezpečí kompletné vybavenie žiadosti. Kanceláriu nájdete na prízemí Obecného úradu v Kalnej nad Hronom na ul. Červenej armády č. 55.

Služby poskytované v Kancelárii prvého kontaktu:

  • poskytovanie informácií všestranného charakteru súvisiacich s agendou zabezpečovanou jednotlivými oddeleniami OcÚ Kalná nad Hronom vo vzťahu k občanom,
  • príjem žiadostí,
  • príjem námetov, pripomienok a podnetov na činnosti súvisiace so samosprávou,
  • poskytovanie tlačív k žiadostiam,
  • poradenstvo a pomoc pri vypĺňaní žiadostí,
  • vybavenie žiadostí,
  • vybavenie požiadaviek občanov,
  • vyhlasovanie relácií v miestnom rozhlase,
  • kopírovanie dokumentov pre občanov,
  • platba daní, poplatkov za smeti, správnych poplatkov a rôznych iných poplatkov bezhotovostným spôsobom (prostredníctvom POS terminálu) - platobnou kartou.

Kontakt: Bc. Szilvia Furik, t.č. 036/6350379, podatelna@kalna.eu