Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

ZML 39/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kalná nad Hronom

13. 5. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZML 38/2021

podľa zmluvy

Energie2, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

13. 5. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostr. PCO

ZML 37/2021

podľa zmluvy

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

13. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostredníctvom PCO

ZML 36/2021

podľa zmluvy

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

13. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostredníctvom PCO

ZML 35/2021

podľa zmluvy

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

5. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2021

ZML 34/2021

58 000,00 EUR päťdesiatosemtisíc eur

KFC Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

4. 5. 2021

Zmluva o dielo

ZML 33/2021

9 720,00 EUR deväťtisícsedemstodvadsať eur

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

4. 5. 2021

Zmluva o dielo

ZML 32/2021

1 249 698,66 EUR jedenmilióndvestoštyridsaťdeväťtisícšesťstodeväťdesiatosem eur šesťdesiatšesť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

4. 5. 2021

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

ZML 31/2021

podľa zmluvy

COOP JEDNOTA LEVICE, s.d.

Obec Kalná nad Hronom

4. 5. 2021

Mandátna zmluva

ZML 30/2021

1 500,00 EUR tisícpäťsto eur

Ing. Norbert Spišiak

Obec Kalná nad Hronom

28. 4. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 29/2021

88,00 EUR osemdesiatosem eur

Mário Bočák

Obec Kalná nad Hronom

28. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 28/2021

podľa zmluvy

MK hlas s.r.o., Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov

Obec Kalná nad Hronom

21. 4. 2021

Zmluva o dielo

ZML 27/2021

42 863,05 EUR štyridsaťdvatisícosemstošesťdesiattri eur päť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

21. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Kalná nad Hronom v roku 2021

ZML 26/2021

1 950,00 EUR tisícdeväťstopäťdesiat eur

OZ MAGIC TEAM

Obec Kalná nad Hronom

21. 4. 2021

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 25/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21. 4. 2021

Kúpna zmluva

ZML 24/2021

1 056,00 EUR tisícpäťdesiatšesť eur

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

20. 4. 2021

Zmluve o nájme hnuteľného majetku obce

ZML 159/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

20. 4. 2021

Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľného majetku obce

ZML 158/2020

1,00 EUR jedno euro

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

20. 4. 2021

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve

ZML 157/2020

podľa zmluvy

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

20. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme dopravného prostriedku

ZML 156/2020

podľa zmluvy

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

7. 4. 2021

Zmluva o dielo

ZML 23/2021

553 234,14 EUR oäťstopäťdesiattritisícdvestotridsaťštyri eur štrnásť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

7. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

ZML 22/2021

neuvedená

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Kalná nad Hronom

16. 3. 2021

Kúpna zmluva

ZML 21/2021

93,10 EUR deväťdesiattri eur desať centov

Bartolomej Novoszád

Obec Kalná nad Hronom

16. 3. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZML 20/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

8. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

ZML 19/2021

150 000,00 EUR stopäťdesiattisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 306