Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 10. 2021

Zmluva o dielo k VO č. 586/2021

ZML 129/2021

119 632,46 EUR stodevätnásťtisícšesťstodridsaťdva eur štyridsaťšesť eur

EKOFORM spol. s.r.o., Koháryho 46, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

14. 10. 2021

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 128/2021

209,70 EUR dvestodeväť eur sedemdesiat centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

14. 10. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve ZML 120/2021

ZML 127/2021

neuvedená

Juraj Tóth, Gabriela Víziová

Obec Kalná nad Hronom

12. 10. 2021

Zmluva o dielo

ZML 126/2021

177 486,29 EUR stosedemdesiatsedemtisícštyristoosemdesiatšesť eur dvadsaťdeväť centov

ViOn, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

12. 10. 2021

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 125/2021

190,00 EUR stodeväťdesiat eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

11. 10. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti

ZML 124/2021

808,00 EUR osemstoosem eur

Pavol Krajči

Obec Kalná nad Hronom

11. 10. 2021

Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve

ZML 123/2021

podľa zmluvy

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

11. 10. 2021

Dodatok č. 3

ZML 122/2021

108,20 EUR stoosem eur dvadsať centov

KOHAPLANT spol. s.r.o., 29 Augusta 73, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

11. 10. 2021

Kúpna zmluva

ZML 121/2021

744,00 EUR sedemstoštyridsaťštyri eur

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

11. 10. 2021

Kúpna zmluva

ZML 120/2021

151 147,08 EUR stopäťdesiatjedentisícstoštyridsaťsedem eur osem centov

Juraj Tóth, Gabriela Víziová

Obec Kalná nad Hronom

4. 10. 2021

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 119/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

4. 10. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 118/2021

338,68 EUR tristotridsaťosem eur šesťdesiatosem centov

Hedera - Kalná s.r.o., Nitrianska č.6, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Zmluva o zabezpečení vstupov do Centra funkčného tréningu

ZML 117/2021

100,00 EUR sto eur

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 116/2021

513,39 EUR päťstotrinásť eur tridsaťdeväť centov

Peter Kecskés

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve

ZML 115/2021

289,25 EUR dvestoosemdesiatdeväť eur dvadsaťpäť centov

Gabriel Spoločník - GS AUTO

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 114/2021

47,34 EUR štyridsaťsedem eur tridsaťštyri centov

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

ZML 113/2021

73,92 EUR sedemdesiattri eur deväťdesiatdva centov

Agape hippos s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 112/2021

105,13 EUR stopäť eur trinásť centov

MUDr. Mária Rovňáková

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve

ZML 111/2021

441,75 EUR štyristoštyridsaťjeden eur sedemdesiatpäť centov

BLACHOTRAPEZ s.r.o., Vojtaššáková 604, 02744 Tvrdošín

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 110/2021

126,80 EUR stodvadsaťšesť eur osemdesiat centov

Mgr. Klaudia Ihringová

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 109/2021

135,60 EUR stotridsaťpäť eur šesťdesiat centov

NI-TA METAL, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

ZML 108/2021

117,29 EUR stosedemnásť eur dvadsaťdeväť centov

Mária Mozdíková - FOZAL, Levická 122/9, 935 34 Veľký Ďur

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 107/2021

105,44 EUR stopäť eur štyridsaťštyri centov

BABY MED, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 106/2021

111,11 EUR stojedenásť eur jedenásť centov

AEGIS MED, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

30. 9. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme

ZML 105/2021

76,44 EUR sedemdesiatšesť eur štyridsaťštyri centov

MVDr.Ivan Uhliar, Dlhá 50, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 394