Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 11. 2020

Zmluva o dielo

ZML 137/2020

32 473,67 EUR tridsaťdvatisícštyristosedemdesiattri eur šesťdesiatsedem centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

23. 11. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služby

ZML 136/2020

943,92 EUR deväťstoštyridsaťtri eur deväťdesiatdva centov

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

23. 11. 2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 135/2020

neuvedená

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

23. 11. 2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 134/2020

neuvedená

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

23. 11. 2020

Zmluva o dielo

ZML 133/2020

32 814,96 EUR tridsaťdvatisícosemstoštrnásť eur deväťdesiatšesť centov

Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava

Obec Kalná nad Hronom

13. 11. 2020

Zmluva o dielo

ZML 132/2020

9 575,59 EUR deväťtisícpäťstosedemdesiatpäť eur päťdesiatdeväť centov

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

13. 11. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 131/2020

2 412,18 EUR dvetisícštyristodvanásť eur osemnásť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

13. 11. 2020

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

ZML 130/2020

216,36

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

4. 11. 2020

Kúpna zmluva

ZML 129/2020

485 001,00 EUR štyristoosemdesiatpäťtisícjeden eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

29. 10. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

ZML 128/2020

neuvedená

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Kalná nad Hronom

28. 10. 2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 127/2020

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

28. 10. 2020

Zmluva o dielo

ZML 126/2020

46 733,14 EUR štyridsaťšesťtisícsedemstotridsaťtri eur štrnásť centov

MERAX SK s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

28. 10. 2020

Zmluva o dielo

ZML 125/2020

71 955,16 EUR sedemdesiatjedentisícdeväťstopäťdesiatpäť eur šesnásť centov

EKOFORM spol. s.r.o., Koháryho 46, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

28. 10. 2020

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

ZML 124/2020

190,00 EUR

COOP Jednota Levice, SD, Dopravná 14, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

28. 10. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ZML 123/2020

podľa zmluvy

ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21. 10. 2020

Zmluva o vydaní karty a poskytnutí platobnej funkcionality poštovej karty - komerčnej

ZML 121/2020

podľa zmluvy

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Kalná nad Hronom

21. 10. 2020

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia

ZML 120/2020

podľa zmluvy

SPP distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21. 10. 2020

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

ZML 119/2020

1,00 EUR jedno euro ročne

SPP distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21. 10. 2020

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 118/2020

41,94 EUR štyridsaťjeden eur deväťdesiatštyri centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

21. 10. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostredníctvom PCO

ZML 117/2020

891,48 EUR osemstodeväťdesiatjeden eur štyridsaťosem centov

HOLLMEX, s.r.o., Ku Bratke 1, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

13. 10. 2020

Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok

ZML 116/2020

32 807,64 EUR tridsaťdvatisícosemstosedem eur šesťdesiatštyri centov

HYDROMELIORÁCIE, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

13. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

ZML 115/2020

40 000,00 EUR štyridsaťtisíc eur

Ministerstvo financií SR

Obec Kalná nad Hronom

8. 10. 2020

Zmluva o dielo

ZML 114/2020

50 000,00 EUR päťdesiattisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

8. 10. 2020

Zmluva o parkovaní

ZML 113/2020

150,00 EUR stopäťdesiat eur

Anna Samešová

Obec Kalná nad Hronom

29. 9. 2020

Zmluva o dielo

ZML 112/2020

1 935,63 EUR tisícdeväťstotridsaťpäť eur šesťdesiattri centov

Ing. Marek Lohinský

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 246