Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 10/2022

4 000,00 EUR štyritisíc eur

Vodácky klub HRON

Obec Kalná nad Hronom

26. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 9/2022

14 000,00 EUR štrnásťtisíc eur

DHZ Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

26. 1. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci

ZML 8/2022

podľa zmluvy

euroAWK, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

26. 1. 2022

Zmluva o dielo k VO č. 574/2021

ZML 7/2022

5 736,00 EUR päťtisícsedemstotridsaťšesť eur

SIMANEK, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

26. 1. 2022

Servisná zmluva

ZML 6/2022

podľa zmluvy

Agroservis - Západ, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

26. 1. 2022

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve

ZML 5/2022

podľa zmluvy

Ing. Norbert Spišiak

Obec Kalná nad Hronom

20. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 4/2022

2 540,00 EUR dvetisícpäťstoštyridsať eur

OZ MAGIC TEAM

Obec Kalná nad Hronom

20. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 3/2022

600,00 EUR šesťo eur

VK PODLUŽIANKA LEVICE

Obec Kalná nad Hronom

20. 1. 2022

Zmluva o dielo

ZML 2/2022

34 080,00 EUR tridsaťštyritisícosemdesiat eur

ENERGYLINE, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

19. 1. 2022

Dodatok č. 2

ZML 158/2021

podľa zmluvy

Environmentálny fond

Obec Kalná nad Hronom

19. 1. 2022

Zmluva o servise a údržbe zariadenia

ZML 157/2021

podľa zmluvy

LevServis, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

11. 1. 2022

Zmluva o dielo

ZML 1/2022

31 061,84 EUR tridsaťjedentisíc šesťdesiatjeden eur osemdesiatštyri centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

11. 1. 2022

Kúpna zmluva

ZML 156/2021

133,60 EUR stotridsaťtri eur šesťdesiat centov

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

27. 12. 2021

Dodatok č. 13 k Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie skládkovaním na riadenej skládke v Mochovciach

ZML 155/2021

podľa zmluvy

Waste transport a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

27. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

ZML 154/2021

3 619,86 EUR tritisícšesťstodevätnásť eur osemdesiatšesť centov

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

27. 12. 2021

Zmluva o dielo k VO č. 251/2021

ZML 153/2021

25 200,00 EUR dvadsaťpäťtisícdvesto eur

PROJEKT ATELIÉR, s.r.o., Bernolákova 36/11, 96801 Nová Baňa

Obec Kalná nad Hronom

17. 12. 2021

Zmluva o dielo

ZML 152/2021

182 852,30 EUR stoosemdesiatdvatisícosemstopäťdesiatdva eur tridsať centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

17. 12. 2021

Zmluva o obsluhe plynovej kotolne

ZML 151/2021

145,20 EUR

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

15. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ZML 150/2021

12 000,00 EUR dvanásťtisíc eur

KFC Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

14. 12. 2021

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 149/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

14. 12. 2021

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 148/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

14. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 147/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Združenie bývalých občanov Mochoviec

Obec Kalná nad Hronom

14. 12. 2021

Zmluva o nájme garáže č. 11

ZML 146/2021

42,53 EUR štyridsaťdva eur päťdesiattri centov

Ľudovít Benedik

Obec Kalná nad Hronom

14. 12. 2021

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme garáže

ZML 145/2021

neuvedená

L + L Transport s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

7. 12. 2021

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 144/2021

830,00 EUR osemstotridsať eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 433