Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 7. 2021

Hromadná licenčná zmluva

ZML 73/2021

neuvedená

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

27. 7. 2021

Zmluva o krátkodobom nájme hnuteľného majetku obce

ZML 72/2021

10,00 EUR desať eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

20. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 71/2021

1 000,00 EUR tisíc eur

PALAS VK LEVICE

Obec Kalná nad Hronom

19. 7. 2021

Kúpno-predajná zmluva

ZML 70/2021

podľa zmluvy

PAM fruit s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

19. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 69/2021

1 000,00 EUR tisíc eur

OZ Život na vlnách

Obec Kalná nad Hronom

19. 7. 2021

Zmluva o hudobnej produkcii

ZML 68/2021

200,00 EUR dvesto eur

Alena Rákosníková

Obec Kalná nad Hronom

12. 7. 2021

Kúpna zmluva

ZML 67/2021

744,00 EUR sedemstoštyridsaťštyri eur

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

12. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci

ZML 66/2021

500,00 EUR päťsto eur

Magdaléna Kacianová

Obec Kalná nad Hronom

12. 7. 2021

Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok

ZML 65/2021

podľa zmluvy

Valéria Chovancová

Obec Kalná nad Hronom

12. 7. 2021

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej el. energie a/alebo plynu

ZML 64/2021

podľa zmluvy

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

12. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce Kalná nad Hronom

ZML 63/2021

2 500,00 EUR dvetisícpäťsto eur

FIBO KARTING

Obec Kalná nad Hronom

8. 7. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 34/2020

ZML 62/2021

podľa zmluvy

Ing. R. Skoupý a manž. Mgr. M. Skoupá

Obec Kalná nad Hronom

2. 7. 2021

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 61/2021

24 752,40 EUR dvadsaťštyritisícsedemstopäťdesiatdva eur štyridsať centov

TAMTRON, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

2. 7. 2021

Kúpna zmluva

ZML 60/2021

5 123,48 EUR päťtisícstodvadsaťtri eur štyridsaťosem centov

ENERGO-SK, a.s., v likvidácii

Obec Kalná nad Hronom

2. 7. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej el. energie a plynu

ZML 59/2021

podľa zmluvy

ENERGO-SK, a.s., v likvidácii

Obec Kalná nad Hronom

2. 7. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla

ZML 58/2021

podľa zmluvy

ENERGO-SK, a.s., v likvidácii

Obec Kalná nad Hronom

22. 6. 2021

Zmluva o krátkodobom nájme majetku obce

ZML 57/2021

20,00 EUR dvadsať eur

Anna Samešová

Obec Kalná nad Hronom

22. 6. 2021

Dohoda o prenájme sály

ZML 56/2021

144,37 EUR stoštyridsaťštyri eur tridsaťsedem centov

Richard Rafael

Obec Kalná nad Hronom

22. 6. 2021

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU

ZML 55/2021

1,20 EUR jedno euro dvadsať centov

Zásielkovňa s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

22. 6. 2021

Dohoda o prenájme sály

ZML 54/2021

57,96 EUR päťdesiatsedem eur deväťdesiatšesť centov

Gabriela Chvojková

Obec Kalná nad Hronom

16. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

ZML 53/2021

podľa zmluvy

BIO energie s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

16. 6. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 52/2021

podľa zmluvy

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

14. 6. 2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve ZML 3/2019

ZML 51/2021

380,00 EUR tristoosemdesiat eur

Peter Pastorok

Obec Kalná nad Hronom

14. 6. 2021

Zmluva o výpožičke

ZML 50/2021

bezplatné užívanie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

2. 6. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. IROP-Z-302021X115-211-27 zo dňa 30.06.2020

ZML 49/2021

586 140,44 EUR päťstoosemdesiatšesťtisícstoštyridsať eur a štyridsaťštyri centov

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 338