Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 9 .2020

Zmluva o uverejnení inzercie

ZML 106/2020

262,80 EUR dvestošesťdesiatdva eur osemdesiat centov

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

8. 9 .2020

Kúpno-predajná zmluva

ZML 107/2020

34 000,00 EUR tridsaťštyritisíc eur

Juraj Šebo

Obec Kalná nad Hronom

7. 9 .2020

Zmluva o dielo

ZML 105/2020

69 000,00 EUR max. šesťdesiatdeväťtisíc eur

Ľubomír Húdik - HUDIKOP, Hlavná 398/33, 93534 Veľký Ďur

Obec Kalná nad Hronom

7. 9 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 104/2020

7 200,00 EUR sedemtisícdvesto eur

K-CENTUM spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

2. 9 .2020

Zmluva o dielo

ZML 103/2020

9 600,00 EUR deväťtisícšesťsto eur

ARGUSS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

2. 9 .2020

Hromadná licenčná zmluva

ZML 102/2020

podľa zmluvy

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

2. 9 .2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ZML 101/2020

podľa zmluvy

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

2. 9 .2020

Licenčná zmluva

ZML 100/2020

415,00 EUR štyristopätnásť eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2020

Zmluva o dielo

ZML 98/2020

21 700,36 EUR dvadsaťjedentisícsedemsto eur tridsaťšesť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2020

Zmluva o dielo

ZML 97/2020

29 711,57 EUR dvadsaťdeväťtisícsedemstojedenásť eur päťdesiatsedem centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2020

Zmluva o dielo

ZML 96/2020

17 105,22 EUR sedemnásťtisícstopäť eur dvadsaťdva centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2020

Zmluva o dielo

ZML 95/2020

1 717,93 EUR

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2020

Zmluva o dielo

ZML 94/2020

1 306,92 EUR tisíctristošesť eur deväťdesiatdva centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

12. 8 .2020

Mandátna zmluva

ZML 93/2020

3 450,00 EUR tritisícštyristopäťdesiat eur

AISO s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

12. 8 .2020

Mandátna zmluva

ZML 92/2020

2 700,00 EUR dvetisícsedemsto eur

AISO s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

10. 8 .2020

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy

ZML 91/2020

neuvedená

Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 63500 Brno

Obec Kalná nad Hronom

7. 8 .2020

Rámcová zmluva na výstavbu kanalizačných prípojok a sietí v obci Kalná nad Hronom

ZML 90/2020

50 000,00 EUR päťdesiattisíc eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

7. 8 .2020

Dohoda o prenájme sály

ZML 89/2020

40,00 EUR štyridsať eur

Richard Rafael

Obec Kalná nad Hronom

7. 8 .2020

Kúpna zmluva

ZML 88/2020

20 640,00 EUR dvadsaťtisícšesťstoštyridsať eur

KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 677/9, 91701 Trnava

Obec Kalná nad Hronom

5. 8 .2020

Kúpna zmluva

ZML 87/2020

36 000,00 EUR tridsaťšesťtisíc eur

NR, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

31. 7 .2020

Zmluva o odpadoch

ZML 86/2020

podľa zmluvy

ARGUSS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

31. 7 .2020

Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat na území obce Kalná nad Hronom

ZML 85/2020

podľa zmluvy

OZ Šťastný domov - Happy house

Obec Kalná nad Hronom

28. 7 .2020

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve o zámene nehnuteľností

ZML 84/2020

bez vzájomného finančného vysporiadania

Š. Pisár, S. Pisárová

Obec Kalná nad Hronom

28. 7 .2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ZML 83/2020

4 000,00 EUR štyritisíc eur

Vodácky klub HRON

Obec Kalná nad Hronom

28. 7 .2020

Kúpna zmluva

ZML 82/2020

54 763,44 EUR päťdesiatštyritisícsedemstošesťdesiattri eur štyridsaťštyri centov

Ing. V. Kapitánová, E. Beranová

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 217