Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 87/2022

1 000,00 EUR tisíc eur

OZ Život na vlnách

Obec Kalná nad Hronom

28. 6. 2022

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 86/2022

bezplatne

Západoslov. energetika a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

28. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 85/2022

1 000,00 EUR tisíc eur

PALAS VK LEVICE

Obec Kalná nad Hronom

28. 6. 2022

Zmluva o spolupráci

ZML 84/2022

300,00 EUR tristo eur

Martina Nevizanská

Obec Kalná nad Hronom

24. 6. 2022

Zmluva o dielo

ZML 83/2022

24 493,85 EUR dvadsaťštyritisícštyristodeväťdesiattri eur osemdesiatpäť centov

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

24. 6. 2022

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 82/2022

5,69 EUR päť eur šesťdesiatdeväť centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

24. 6. 2022

Hromadná licenčná zmluva

ZML 81/2022

podľa zmluvy

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

16. 6. 2022

Zmluva o dielo

ZML 80/2022

54 397,25 EUR päťdesiatštyritisíctristodeväťdesiatsedem eur dvadsaťpäť centov

STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 1340/61, 82105 Bratislava-Ružinov

Obec Kalná nad Hronom

15. 6. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 79/2022

2 662,50 EUR dvetisícšesťstošesťdesiatdva eur päťdesiat centov

Centrum pomoci Kalná n.o.

Obec Kalná nad Hronom

10. 6. 2022

Kúpna zmluva

ZML 78/2022

11 220,00 EUR jedenásťtisícdvestodvadsať eur

Agroservis - Západ, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

9. 6. 2022

Zmluva o pripojení OEZ žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 77/2022

bezplatne

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

9. 6. 2022

Zmluva o spolupráci

ZML 76/2022

400,00 EUR štyristo eur

Štefánia Sluková

Obec Kalná nad Hronom

9. 6. 2022

Zmluva o spolupráci

ZML 75/2022

300,00 EUR tristo eur

Štefánia Sluková

Obec Kalná nad Hronom

2. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo

ZML 74/2022

podľa zmluvy

domy od architektov, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

26. 5. 2022

Zmluva o práve používania služby MANDY

ZML 73/2022

720,00 EUR sedemstodvadsať eur

JRK Slovensko, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

26. 5. 2022

Kúpna zmluva

ZML 72/2022

75 600,00 EUR sedemdesiatpäťtisícšesťsto eur

JRK Slovensko, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

24. 5. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

ZML 71/2022

16 401,00 EUR šesnásťtisícštyristojeden eur

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Obec Kalná nad Hronom

24. 5. 2022

Hromadná licenčná zmluva

ZML 70/2022

podľa zmluvy

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

18. 5. 2022

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 69/2022

401,00 EUR štyristojeden eur

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

18. 5. 2022

Zmluva o dielo

ZML 68/2022

9 200,00 EUR deväťtisícdvesto eur

Ing. arch. Dávid Chaľ

Obec Kalná nad Hronom

18. 5. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZML 67/2022

podľa zmluvy

DEUS

Obec Kalná nad Hronom

13. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 66/2022

57 641,16 EUR päťdesiatsedemtisícšesťstoštyridsaťjeden eur šesnásť centov

ViOn a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Kalná nad Hronom

13. 5. 2022

Zmluva o zámene nehnuteľností

ZML 65/2022

bez vzájomného finančného vyrovnania

Donau farm Kalná, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi

ZML 64/2022

bezplatne

Valentyna Bidziura

Obec Kalná nad Hronom

5. 5. 2022

Zmluva o zámene nehnuteľností

ZML 63/2022

bez vzájomného finančného vyrovnania

Rímskokatolícka cirkev Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 507