Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Oznamy

Zobrazené 1-30 z 252

Pozvánka na zasadnutie Komisie verejného poriadku

Dátum: 26. 9. 2023

Pozvánka na zasadnutie Komisie verejného poriadku

Oznam spoločnosti SoPKa

Dátum: 4. 9. 2023

Oznam spoločnosti SoPKa

#

Mobilná aplikácia V obraze

Dátum: 17. 8. 2023

Každý z Vás môže dostávať novinky a správy z obce priamo do svojho mobilného telefónu. Aplikácia vás upozorní na novo vložené správy na obecnej stránke.

LV214AZ

Vozidlá Obecného úradu na predaj

Dátum: 15. 8. 2023

Vozidlá Obecného úradu na predaj

Ponuka práce - Elektráreň Mochovce

Dátum: 10. 8. 2023

Slovenské elektrárne, najväčší výrobca elektriny na Slovensku, hľadajú nových kolegov a kolegyne do jadrovej elektrárne Mochovce.

VÝBEROVÉ KONANIE - EKONÓM/ÚČTOVNÍK

Dátum: 9. 8. 2023

pre Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p. a Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných

Dátum: 28. 7. 2023

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIE ŠÍRENIA
AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERI (NEKOMERČNÉ CHOVY - DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S l OŠÍPANOU)

#

Kalná nad Hronom - vtedy a dnes

Dátum: 21. 7. 2023

Digitálny archív s fotografiami, mapami a pohľadnicami obce Kalná nad Hronom.

Ponuka práce

Dátum: 21. 6. 2023

Ponuka práce - vedúca predajne potravín v Malých Kozmálovciach

#

Tréningy plážového volejbalu

Dátum: 12. 6. 2023

Tréningy plážového volejbalu

CP linky 402402 počas uzávierky cesty Kozárovce-Psiare

Dátum: 5. 6. 2023

CP linky 402402 platný od 6.6.2023, ktorý bude platiť počas uzávierky cesty Kozárovce-Psiare.

Uzávierka cesty je naplánovaná od 6.6.2023 do 15.11.2023.

Informačný materiál o správnom spôsobe napúšťania bazénov zo siete verejného vodovodu.

Dátum: 26. 5. 2023

Každoročne sa stretávame s komplikáciami spôsobenými hromadným napúšťaním bazénov z verejného vodovodu.

Inflačná a jednorázová dotácia MPSVR

Dátum: 25. 5. 2023

Inflačná dotácia vo výške 100 EUR pre domácnosti s nízkym príjmom od mája 2023!

Jednorazová dotácia na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR

Cena služieb za internet a TV od 1. apríla

Dátum: 5. 5. 2023

Cena služieb za internet a TV od 1. apríla

Nahlásenie zrozumiteľnosti obecného rozhlasu

Dátum: 4. 5. 2023

Nahlásenie zrozumiteľnosti obecného rozhlasu

Voľné pracovné miesta

Dátum: 2. 5. 2023

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce disponuje voľnými funkčnými miestami

#

Plán turistických akcií 2023

Dátum: 18. 4. 2023

Plán turistických akcií 2023

VÝBEROVÉ KONANIE „PROJEKTANT/STAVEBNÝ INŽINIER“

Dátum: 5. 4. 2023

VÝBEROVÉ KONANIE „PROJEKTANT/STAVEBNÝ INŽINIER“

#

Program vysielania infokanálu

Dátum: 5. 4. 2023

Program vysielania infokanálu

#

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 30. 3. 2023

Nedostatočné množstvo vlahy v zimnom období v posledných rokoch spôsobuje s nastupujúcimi jarnými mesiacmi, sprevádzanými teplým, suchým počasím zvýšenie rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

#

Nový web západoslovenských vodární

Dátum: 2. 2. 2023

Nový web západoslovenských vodární

Informácia o znečistení obecnej kanalizácie a výzva pre občanov

Dátum: 27. 1. 2023

Dňa 26.01.2023 pri rannom odbere vzoriek z Čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Kalnej nad Hronom pritekala neznáma tekutina sfarbená do červena do odpadovej vody.

Plán turistických akcií na rok 2023

Dátum: 24. 1. 2023

Termíny akcií budú vopred upresnené podľa počasia a obecných akcií.

Realizácia vypilovania a opilovania stromov

Dátum: 20. 1. 2023

Súkromný podnikateľ oznamuje občanom, že realizuje vypilovanie a opilovanie stromov nachádzajúcich sa pri budovách, elektrických vedeniach a stromov, ktoré potencionálne ohrozujú majetok pri silnom nárazovom vetre.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás touto cestou dovoľuje informovať

Dátum: 16. 1. 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol tak, že na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia schválil maximálnu cenu nasledovne: viď príloha

sop-ka

OZNAM O RASTE NÁKLADOV A NUTNOSTI ÚPRAVY CENY VAŠEJ SLUŽBY

Dátum: 21. 12. 2022

OZNAM O RASTE NÁKLADOV A NUTNOSTI ÚPRAVY CENY VAŠEJ SLUŽBY -
Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného Kalná KTR s.r.o. na nové obchodné meno SoPKa - Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

Kampan s názvom „eFaktúra za vod(o)u“

Dátum: 2. 12. 2022

V záujme zvyšovania kvality služieb našim zákazníkom a s ohľadom na ochranu životného prostredia ponúka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., pre všetkých svojich zákazníkov možnosť aktivovať si zasielanie faktúr v elektronickej podobe na zvolenú e-mailovú adresu.

#

Poradňa Bezplatného dlhového poradenstva Levice

Dátum: 8. 11. 2022

Poradňa Bezplatného dlhového poradenstva v Leviciach vás informuje, že od 8. apríla 2022 vám dlhoví poradcovia poskytnú bezplatné dlhové poradenstvo.

Nákupné poukazy pre starobných dôchodcov

Dátum: 6. 11. 2022

Nákupné poukazy pre starobných dôchodcov

VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Dátum: 26. 10. 2022

Obecný úrad oznamuje občanom, že VOĽBY do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29.10.2022  v Kultúrno-spoločenskej sále (Nitrianska č. 6) v čase od 7:00 do 20:00(!)

Zobrazené 1-30 z 252