Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 5. 2019

DF971/2017

Zmluva na výkon odborného poradenstva

700,00 EUR

Pavol Kocka, Dlhá 96/57, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF969/2017

za dodávku nového osvetlenia na ČOV.

988,10 EUR

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF968/2017

za dodávku materiálu na rekonštrukciu starého osvetlenia na ČOV.

584,30 EUR

LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF967/2017

za posúdenie technických zariadení liehovarníckeho závodu - pestovateľskej pálenice.

281,28 EUR

Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF963/2017

Objednávame si u Vás prevádzku služby rozosielania informácií občanom formou sms a e-mailov za obd.

120,00 EUR

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF961/2017

za polievanie verejnej zelene

500,00 EUR

Marian Mazáň, Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF960/2017

za práce na prevádzke ČOV -august 2017

750,00 EUR

Marian Mazáň, Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF957/2017

za tričká na Športový deň obce. ADLER - V-NECK 102 90ks, detské BASIC 138 70 ks, farba žltá 04 s pot

704,88 EUR

Branislav Kondrčík - Futbalshop, Zd. Nejedlého 26, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF939/2017

Objednávame si u Vás návrh a spracovanie kalendára obecných akcií a umiestnenie na obecnej stránke w

2 150,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF938/2017

Objednávame si u Vás poskytnutie mimoriadneho vysielacieho času na infokanáli.

2 400,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF937/2017

Objednávame si u Vás úpravu databázy obecnej stránky www.kalna.eu v časti (faktúry, zmluvy, objednáv

1 750,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF936/2017

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

1,20 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF935/2017

za bezplatné pripojenie občanov august 2017

886,55 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF934/2017

Zmluva o poskytovaní služieb - poskytnutie min. 90 % vysielacieho času rozhlasu klientovi

180,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF933/2017

Zmluva o poskytovaní služieb - programová služba "Infokanál"

180,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF932/2017

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb - prevádzka inf.portálu obce, prev.centrálnej evi- denci

864,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF931/2017

Objednávame si u Vás výmenu radiátorových ventilov a termo hlavíc v sobášnej miestnosti.

1 770,74 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF927/2017

za práce vykonané pri prevádzke ČOV 8/2017

830,00 EUR

Róbert Švec, J. Fučíka 390/26, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

17. 10. 2017

DF953/2017

za potraviny pre MŠ

19,75 EUR

MÁNYA, spol. s r.o., Malá škovránková 1215/2, 94354 Svodín

Obec Kalná nad Hronom

17. 10. 2017

DF945/2017

za dodávku a montáž vertkálnych žalúzií do sobášne sály

1 990,00 EUR

Karol Nádašdy MAAX SERVIS, SNP 332/12, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

17. 10. 2017

DF942/2017

Knihovnícke a osvetové práce za mesiac august 2017

850,00 EUR

Poliaková Sylvia, Záhradná 304/4, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF995/2017

za potraviny pre MŠ

37,31 EUR

Jozef Henžel ml. - OZ, Čsl.armády 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF966/2017

za elektroinštalačné práce na sobášnej sále.

2 050,00 EUR

Ing. Peter Garaj, Veľká Lehota 80, 96641 Veľká Lehota

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF964/2017

za tovar pre potreby obecnej dielne.

45,14 EUR

Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF928/2017

Oprava autobusu LV 462ED

777,84 EUR

EUROPART SR s.r.o., Novozámocká cesta 3, 94501 Komárno

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 4576-4600 z 10440