Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 6 .2019

Kúpna zmluva

ZML 77/2019

410,00 EUR štyristodesať eur

Michal Paluška

Obec Kalná nad Hronom

13. 6 .2019

Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke

ZML 104/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kalná nad Hronom

13. 6 .2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 103/2019

75,49 EUR sedemdesiatpäť eur štyridsaťdeväť centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 6 .2019

Dodatok č. 1 k zmluve

ZML 102/2019

Neuvedené

Ing. Pavla Drbalová, ČKA 4655, 67524 Čáslavice

Obec Kalná nad Hronom

13. 6 .2019

Dodatok č. 1 k zmluve

ZML 101/2019

Neuvedené

Ing. arch. Tomáš Jurák, Chudčická 1352/10, 63500 Brno - Bystrc

Obec Kalná nad Hronom

13. 6 .2019

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 100/2019

15 459,84 EUR pätnásťtisícštyristopäťdesiatdeväť eur osemdesiatštyri centov

PROFI PARTNER LV s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 6 .2019

Hromadná licenčná zmluva

ZML 99/2019

podľa cenníka SOZA

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 6 .2019

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

ZML 98/2019

podľa aktuálnej objednávky

Ing. Július Beke - Mäso - údeniny

Obec Kalná nad Hronom

4. 6 .2019

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci

ZML 97/2019

5 000,00 EUR pättisíc eur

Valéria Ľuptáková

Obec Kalná nad Hronom

4. 6 .2019

Zmluva o spolupráci

ZML 96/2019

250,00 EUR dvestopätdesiat eur

Štefánia Sluková

Obec Kalná nad Hronom

4. 6 .2019

Zmluva o dielo

ZML 95/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Ing. Peter Ágh, Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky

Obec Kalná nad Hronom

4. 6 .2019

Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti

ZML 94/2019

800,00 EUR osemsto eur

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

4. 6 .2019

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

ZML 93/2019

1,00 EUR jedno euro

Služby Kalná, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

4. 6 .2019

Zmluva o poskytovaní poradenskej činnosti

ZML 92/2019

550,00 EUR päťstopäťdesiat

SECURITY GUARD-SK s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

28. 5 .2019

Kúpna zmluva

ZML 90/2019

26 000,00 EUR dvadsaťšesťtisíc eur

Beata Nagyová

Obec Kalná nad Hronom

28. 5 .2019

Zmluva o bežnom účte

ZML 89/2019

Neuvedené

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

28. 5 .2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

ZML 88/2019

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kalná nad Hronom

28. 5 .2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 87/2019

36,27 EUR tridsaťšesť eur dvadsaťsedem centov

Jakub Hajtó

Obec Kalná nad Hronom

15. 5 .2019

Dohoda o poskytovaní služieb pri poskytovaní a využívaní CRM systému "Lepšia Obec"

ZML 86/2019

bezplatne

RESCO spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

15. 5 .2019

Hromadná licenčná zmluva

ZML 85/2019

podľa sadzobníka SOZA

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

15. 5 .2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 84/2019

400,00 EUR štyristo eur

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

14. 5 .2019

Havarijné poistenie motorových vozidiel

ZML 83/2019

1 262,55 EUR tisícdvestošesťdesiatdva eur päťdesiatpäť centov

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 176-197 z 197