Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 10 .2019

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu

ZML 147/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Joma Travel, s.r.o., Záhradnícka 2473/1A, 03861 Vrútky

Obec Kalná nad Hronom

4. 10 .2019

Zmluva o dielo

ZML 146/2019

1 300,00 EUR tisíctristo eur

Ing. Alexander Reško

Obec Kalná nad Hronom

4. 10 .2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZML 145/2019

14 250,00 EUR štrnásťtisícdvestopäťdesiat eur

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Kalná nad Hronom

4. 10 .2019

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

ZML 144/2019

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

4. 10 .2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

ZML 143/2019

1 080,00 EUR tisícosemdesiat eur

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

4. 10 .2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 142/2019

Neuvedené

Miesto v dome

Obec Kalná nad Hronom

27. 9 .2019

Kúpna zmluva

ZML 141/2019

945,70 EUR deväťstoštyridsaťpäť eur sedemdesiat centov

Karin Hindická

Obec Kalná nad Hronom

27. 9 .2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

ZML 140/2019

28 000,00 EUR dvadsaťosemtisíc eur

KFC Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

27. 9 .2019

Zmluva o dielo

ZML 139/2019

54 675,02 EUR päťdesiatštyritisícšesťstosedemdesiatpäť eur a dva centy

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

25. 9 .2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

ZML 138/2019

20 220,00 EUR dvadsaťtisícdvestodvadsať eur

Slovanet a.s.

Obec Kalná nad Hronom

25. 9 .2019

Kúpna zmluva

ZML 137/2019

330,00 EUR tristotridsať eur

RNDr. Eva Karasová

Obec Kalná nad Hronom

25. 9 .2019

Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy

ZML 136/2019

980,00 EUR deväťstoosemdesiat eur

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 80/60, 95006 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

25. 9 .2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

ZML 135/2019

neuvedené

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

16. 9 .2019

Zmluva o bežnom účte

ZML 134/2019

Neuvedené

ČSOB, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16. 9 .2019

Zmluva o bežnom účte

ZML 133/2019

Neuvedené

ČSOB, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16. 9 .2019

Zmluva o uverejnení inzercie

ZML 132/2019

204,00 EUR dvestoštyri eur

MEDIATEL spol. s r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 9 .2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 131/2019

13,00 EUR trinásť eur

Veronika Paštrnáková

Obec Kalná nad Hronom

13. 9 .2019

Kúpna zmluva

ZML 130/2019

700,00 EUR sedemsto eur

Dušan Lepiš

Obec Kalná nad Hronom

13. 9 .2019

Zmluva o spolupráci

ZML 129/2019

180,00 EUR stoosemdesiat eur

BDScom s.r.o., Komenského 316/6, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

3. 9 .2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ZML 128/2019

196,00 EUR stodeväťdesiatšesť eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

3. 9 .2019

Hromadná licenčná zmluva

ZML 127/2019

neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

19. 8 .2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

ZML 126/2019

neuvedená

Štefan Alkus

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2019

Dodatok č. 1 k zmluve

ZML 125/2019

neuvedená

Pavol Krajči

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2019

Hromadná licenčná zmluva

ZML 124/2019

neuvedená

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 8 .2019

Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti

ZML 123/2019

800,00 EUR osemsto eur

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 151-175 z 217