Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 5. 2019

DF1025/2015

MŠ ŠJ potraviny

20,10 EUR

Anna Píšiová, 93522 Kozárovce 543

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF993/2015

KFC - hnojivo na trávnik

108,66 EUR

ACHP Levice, Podhradie 31, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF979/2015

MŠ ŠJ potraviny

125,41 EUR

Daniel Ács - DANET, 95102 Dolné Obdokovce

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF942/2015

Objednávame si u Vás zemné a výkopové práce - vybudovanie vodovodnej šachty na ul. SNP. (pri nových

180,76 EUR

MaKi service, s.r.o., Kpt. Nálepku 21, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF998/2015

Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu pre MŠ.

221,40 EUR

MAVA PLUS, s.r.o., Jozefa Murgaša 46, 97101 Prievidza

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF972/2015

Objednávame si u Vás odťah vozidla na záchranárske podujatie Spolu pomôžeme.

100,00 EUR

Jozef Hlôška, Vojenská 3143/129, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF948/2015

Autorská odmena za licenciu - SNP

56,40 EUR

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF943/2015

Objednávame si u Vás chemické ošetrenie okrasných drevín - Robínia.

496,32 EUR

AGRONOVA SERVIS, s.r.o., Malý Kiar 165, 934 01 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF978/2015

MŠ ŠJ potraviny

42,67 EUR

Jozef Henžel ml. - OZ, Čsl.armády 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF956/2015

MŠ interiérové vybavenie

1 600,00 EUR

Aleš Novotný WOOD -AN, 93401 Veľké Krškany 186

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF954/2015

Objednávame si u Vás opravu poškodeného kábla na podpernom bode č. 121 pri montáži verejného osvetle

144,31 EUR

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF941/2015

oprava autobusu Neoplan LV-462ED

706,39 EUR

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 4588/24, 82104 Bratislava-Ružinov

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF940/2015

oprava autobusu Neoplan LV-462ED

1 856,87 EUR

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 4588/24, 82104 Bratislava-Ružinov

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF936/2015

Objednávame si u Vás kancelárske potreby.

281,58 EUR

LyrecoCE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF933/2015

Objednávame si u Vás výrobu nasávacieho segmentu do kalového čerpadla pre obecnú čističku odpado- vý

594,00 EUR

Vladimír Ďurovský - STROJMONT, Rybník 59, 93523 Rybník

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF931/2015

Objednávame si u Vás realizáciu vstupu (zámková dlažba) pred rodinným domom p. Janča Milana, ul. Záh

829,34 EUR

B.T.Va s.r.o. 93531 Horná Seč, ul. Jurská 29

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1037/2015

KFC preprava autobusom

230,40 EUR

ŠPEDIMEX SLOVAKIA, s.r.o., Dolná Seč, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF932/2015

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie parkovacích zábran na parkovisku pri Kotolni JUH v počte 8 ks

768,00 EUR

Vladimír Ďurovský - STROJMONT, Rybník 59, 93523 Rybník

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF939/2015

Objednávame si u Vás vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu pre projekt vybudovania spevnený

350,00 EUR

Ing. Dávid Duchoň - geodet. kancelária, Kpt. Nálepku 52, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF938/2015

Objednávame si u Vás vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - predaj pozemku p. Vacvalová

292,00 EUR

Geodet. kancelária - Ing. Zoltán Klučka, Saratovská 7, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF927/2015

darčekové poukážky

90,00 EUR

Branislav Kondrčík - Futbalshop, Zd. Nejedlého 26, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF945/2015

KFC - hnojivo na trávnik

179,59 EUR

ACHP Levice, Podhradie 31, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF937/2015

Objednávame si u Vás tričká na akciu "Hronfest" v počte 15ks.

108,00 EUR

PROTUR s.r.o., Perecká 35, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF929/2015

Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu "výmena skorodovaného hlavného prívodu vody v kot

1 767,14 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF925/2015

MŠ interiérové vybavenie - koberce

816,41 EUR

SZUTEP, 924 01 Hlávná 918/2

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 9526-9550 z 12229