Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 5. 2019

DF91/2015

realizácia stavebných prác v obecnom bytovom dome na ul. Mieru 1 - SU1 vnút. časť, SU3 - SU7 podľa p

18 053,03 EUR

Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF126/2015

Obj. si u Vás vyhotovenie znalec. posudku na poz. parc. KN "C" parc. č. 361/20 - ost. plochy o vým.

100,00 EUR

Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST, Palárikova 25, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF113/2015

nedoplatok -elektr. energia CES Nitrianska 6 1.1.- 28.1.2015

940,72 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF112/2015

nedoplatok -elektr. energia Dlhá 35 1.1.-31.1.2015

1 024,24 EUR

Západoslov. energetika a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF81/2015

Objednáv. si u Vás vyhotov. znaleckého posudku na ocenenie bytu č. 12 v bytovom dome na ul. Mieru 1

100,00 EUR

Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST, Palárikova 25, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF80/2015

Objednáv. si u Vás vyhotov. znaleckého posudku na ocenenie bytu č. 10 v bytovom dome na ul. Mieru 1

100,00 EUR

Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST, Palárikova 25, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF79/2015

znalecký posudok na ocenenie bytu č. 11 v bytovom dome na ul. Mieru č.1 za účelom prevodu

100,00 EUR

Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST, Palárikova 25, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF33/2015

Administratívna činnosť spojená s evidenciou spotreby energií a opravu verejného osvetlenia

1 302,32 EUR

Štefan Šuba-EnergyS, Červenej armády 172/46, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF137/2015

MŠ - telef. poplatky 1.1.-31.1.205

18,60 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF105/2015

OcÚ- telef. poplatky za január 2015

64,56 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF104/2015

obecná polícia - telef. poplatky 1/2015

16,38 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF32/2015

ČOV pomoc. práce pri prevádzke za mesiac január 2015

400,00 EUR

Marian Mazáň, Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF31/2015

Zabezp.správcovskej činnosti DBS 01/2015

750,00 EUR

Magdaléna Lombárová, Školská21, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF240/2015

Reprezentačné materiál

205,80 EUR

METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF128/2015

Osob. konzultácie k modulom Majetok, Pošta, Dane a poplatky IS URBIS (6 hod. x 30 EUR/hod. = 180 EUR

346,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF100/2015

za el. energiu Slnečná 6 1.2.-28.2.2015

24,21 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF99/2015

dodávka elektriny 1.2.-28.2.2015 SNP 44

39,71 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF98/2015

dodávka elektriny LOKA PD 1 1.2.-28.2.2015

64,31 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF97/2015

dodávka elektriny 1.2.-28.2.2015 CES Nitrianska 6

82,30 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF96/2015

dodávka elektriny 1.2.-28.2.2015 ul. Nitrianska 6, Mlynská 3, ČA 35, 25, 57, 2, Záhradná 4, J.Fučíka

3 535,25 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF95/2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.2.-28.2.2015 Školská 555, 570

23,15 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF94/2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.2.-28.2.2015 ul. SNP 44

35,74 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF93/2015

Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.2.-28.2.2015 ul. Mieru 1, ČA 55, Dlhá 14, 29.augusta 24

445,65 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF92/2015

realizácia opravy zámkovej dlažby na ul. ČA č. 44-46 a na Mlynskej

7 059,55 EUR

Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF84/2015

rozbor vody

134,09 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 9501-9525 z 11368