Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 8. 2019

Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti

ZML 123/2019

800,00 EUR osemsto eur

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

13. 8. 2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 122/2019

13,00 EUR trinásť eur

Aneta Takáčová

Obec Kalná nad Hronom

5. 8. 2019

Kúpna zmluva

ZML 121/2019

480 000,00 EUR štyristoosemdesiattisíc eur

Pavol Krajči

Obec Kalná nad Hronom

5. 8. 2019

Kúpna zmluva

ZML 120/2019

89 000,00 EUR osemdesiatdeväťtisíc eur

M. Hindický, B. Hindická

Obec Kalná nad Hronom

5. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 119/2019

1 200,00 EUR tisícdvesto eur

Ján Chudý, Hronské Kľačany, 93529 Hronské Kľačany

Obec Kalná nad Hronom

31. 7. 2019

Hromadná licenčná zmluva

ZML 118/2019

Neuvedené

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

31. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 117/2019

91 484,76 EUR deväťdesiatjeden tisíc štyristoosemdesiatštyri eur sedemdesiatšesť centov

ZSE ENERGIA, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

29. 7. 2019

Tuzemské cestovné poistenie

ZML 116/2019

94,05 EUR deväťdesiatštyri eur päť centov

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

23. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

ZML 4/2019/CPK

500,00 EUR päťsto eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Centrum pomoci Kalná n.o., 93532 Kalná nad Hronom

23. 7. 2019

Kúpna zmluva

ZML 115/2019

30 000,00 EUR tridsaťtisíc eur

TagriS s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

23. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

ZML 114/2019

500,00 EUR päťsto eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

12. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

ZML 113/2019

700,00 EUR sedemsto eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZML 3/2019/CPK

1 000,00 EUR tisíc eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Centrum pomoci Kalná n.o., 93532 Kalná nad Hronom

10. 7. 2019

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 112/2019

12 140,00 EUR dvanásťtisícstoštyridsať eur

JRK Slovensko, s.r.o., Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka

Obec Kalná nad Hronom

10. 7. 2019

Zmluva o dielo

ZML 111/2019

467 400,25 EUR štyristošesťdesiatsedemtisícštyristo eur dvadsaťpäť centov

GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 110/2019

918,00 EUR deväťstoosemnásť eur

MG PZS s.r.o., Okružná 788/14, 05801 Poprad

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 109/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 108/2019

bezplatne

Miesto v dome

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 107/2019

35,22 EUR tridsaťpäť eur dvadsaťdva centov

Helena Obertová

Obec Kalná nad Hronom

19. 6. 2019

Kúpna zmluva

ZML 106/2019

13 991,25 EUR trinásťtisícdeväťstodeväťdesiatjeden eur dvadsaťpäť centov

Magnum Co., s.r.o., Levická 1217, 95201 Vráble

Obec Kalná nad Hronom

19. 6. 2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 105/2019

Neuvedené

Valéria Chovancová

Obec Kalná nad Hronom

14. 6. 2019

Kúpna zmluva

ZML 77/2019

410,00 EUR štyristodesať eur

Michal Paluška

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke

ZML 104/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 103/2019

75,49 EUR sedemdesiatpäť eur štyridsaťdeväť centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve

ZML 102/2019

Neuvedené

Ing. Pavla Drbalová, ČKA 4655, 67524 Čáslavice

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 901-925 z 943