Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 5. 2019

E209/2014/2014

Objednávame si u Vás návrh projekčnej štúdie a realizáciu zemných a stavebných prác parku na Slnečne

4 580,00 EUR

ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o., Jesenského 18, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E208/2014/2014

Objednávame si u Vás demontáž konštrukčných prvkov z objektov určených na likvidáciu v areáli odkúpe

3 100,00 EUR

Ľuboš Rybanský, Malinovského 1151/2, 95806 Partizánske

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E207/2014/2014

Objednávame si u Vás 11 kusov gumolán k trampolínam v cene 15 EUR bez DPH/ks.

198,00 EUR

Viera Gimecká, Soblahovská 2015/8, 91101 Trenčín

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E206/2014/2014

Objednávame si u Vás materiál pre potreby obecnej dielne.

1 481,00 EUR

Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E205/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie materiálu pre potreby obecnej dielne.

1 479,41 EUR

Michal Hajto - STAVMAT, ČA 13/10, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E204/2014/2014

Objednávame si u Vás odstránenie náletových drevín na pozemkoch obce.

876,00 EUR

VINTEKO spol. s r.o., 55, 95161 Telince

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E203/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie občerstvenia na 1. májové oslavy konané dňa 30.4.2014.

693,00 EUR

GASTROCENTRUM Kalná nad Hronom, Červenej armády 57, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E202/2014/2014

Objednávame si u Vás materiál pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru v Kalnej nad Hronom.

182,80 EUR

FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 03608 Martin

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E201/2014/2014

Objednávame si u Vás materiál pre potreby obecnej dielne.

456,89 EUR

Ing. Marek Cziria, Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E200/2014/2014

Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre OcÚ.

392,27 EUR

LyrecoCE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E199/2014/2014

Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy objednávky.

520,00 EUR

Siete-Ryby s.r.o., Kubrická 82/66, 91101 Trenčín

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E198/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie a výmenu plynového kotla v obecnom bytovom dome na ul. Mieru č. 1 (v by

2 200,00 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E197/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie tonerov do multifunkčných zariadených na OcÚ (2 ks čierne, 6 ks farebný

580,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E196/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie a výmenu pásovej jednotky a valcovej jednotky v multif. zariadení OKI n

185,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E195/2014/2014

Objednávame si u Vás zdravotný dozor na obecnú kult. akciu na deň 30.4.2014 od 18:00 hod. do 24:00 h

96,00 EUR

Slovenský Červený kríž, Poľná 6, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E194/2014/2014

Objednávame si u Vás opravu a úpravu elektrického zariadenia v prístrešku pri Dome bojovej slávy.

238,00 EUR

Milan Koška, Nová 44, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E193/2014/2014

Objednávame si u Vás búranie oplotenia a základov oplotenia na ul. ČA, odvoz sute a terénne úpravy.

5 280,00 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E192/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie občerstvenia na stretnutie záhradkárov dňa 25.4.2014.

333,10 EUR

GASTROCENTRUM Kalná nad Hronom, Červenej armády 57, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E191/2014/2014

Objednávame si u Vás ocenenia na športové podujatia organizované obcou (Beh oslobodenia obce a cyklo

291,02 EUR

Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6, 94002 Nové Zámky

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E190/2014/2014

Objednávame si u Vás montáž vodomeru na ul. SNP 3 (bytovka od HDM).

142,16 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E189/2014/2014

Objednávame si u Vás počítač s príslušenstvom pre potreby Obecného úradu (matrika).

1 157,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E188/2014/2014

Objednávame si u Vás výkon činnosti vo verejnom obstarávaní na zákazku "Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná

1 000,00 EUR

VOMA-VZ, s.r.o., Vinohrady 569, 95135 Veľké Zálužie

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E187/2014/2014

Objednávame si u Vás vykonanie opravy poľnohosp. stroja (náhonového hriadeľa) v obecnej dielni.

40,33 EUR

Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E186/2014/2014

Objednávame si u Vás realizáciu tlakového čistenia v objekte Klubu dôchodcov.

110,00 EUR

Štefan Banský, Dolná Seč 77, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E185/2014/2014

Objednávame si u Vás prenájom pódia na obecnú akciu Majáles konanú dňa 30.4.2014.

530,00 EUR

Mgr. Róbert Klimko, Sebechleby 146, 96266 Sebechleby

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 4051-4075 z 4259