Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 5. 2019

DF1302/2014

Objednávame si u Vás dodanie a dopravu betónovej zmesi potrebnú na rekonštrukciu strelnice v obci.

1 097,69 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1296/2014

Objednávame si u Vás výmenu kotla v prevádzke Piváreň u burákov v obecnom objekte na Nitrianskej č.

2 075,89 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1295/2014

Objednávame si u Vás demontáž a montáž 6 ks umývadiel a výmena 6 ks batérií v Materskej škole.

450,13 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1327/2014

Objednávame si u Vás posúdenie PD LE Pálenica, VN, TS pre stavebné povolenie a posúdenie konštr. dok

120,00 EUR

Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1298/2014

Posúdenie projektovej dokumentácie Pálenica

120,00 EUR

Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1297/2014

Objednávame si u Vás čiastočnú výmenu rozvodov ÚK, dodávku a montáž radiátorov, prerobenie rozvodu v

4 487,84 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1289/2014

Objednávame si u Vás frézovanie ostrova pri Hrone a spilovanie stromu na strelnici.

1 920,00 EUR

Dušan Torda, 93527 Hronské Kosihy

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1280/2014

Objednávame si u Vás prútenársky výplet oceľových plotových dielcov a zástien podľa schvál. štúdie r

1 514,00 EUR

JÚLIUS LALÁK, Jánošíkova 46, 94651 Nesvady

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1306/2014

Objednávame si u Vás ozvučenie podujatia GRANUS CUP, ktoré sa koná na lodenici dňa 11.10.2014.

350,00 EUR

Jaroslav Šumeraj - A AUDIO, Mládežnícka 538/4, 93526 Starý Tekov

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1291/2014

Objednávame si u Vás odbornú publikáciu: Ochrana osobných údajov v podmienkach miest a obcí, autor:

15,00 EUR

Ing. Ľubomír Janoška, Eugena Suchoňa 52, 90201 Pezinok

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1288/2014

Objednávame si u Vás dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov do Relaxačného areálu na futbalo

501,63 EUR

See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1282/2014

Objednáv. si u Vás kontrolu vykurovacích systémov vykonanie vykurovacej skúšky a skúšky tesnosti ply

870,00 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1308/2014

MŠ ŠJ potraviny

88,78 EUR

RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1303/2014

Bytovka HDM náklady spojené s prenájmom za september

137,00 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1265/2014

Objednávame si u Vás núdzové spustenie systému ústredného kúrenia na štadióne KFC do prevádzky.

389,86 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1258/2014

Reprezentačné

43,38 EUR

METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1248/2014

Objednávame si u Vás repasiu vchodovej brány a bráničky do cintorína a zváranie a povrchovú úpravu o

948,00 EUR

Vladimír Ďurovský - STROJMONT, Rybník 59, 93523 Rybník

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1247/2014

Objednávame si u Vás výmenu motorkompresora v objekte futbalového štadióna na základe Vašej Cenovej

4 000,00 EUR

Mária Sekerešová - SEKO, J. Bottu 28, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1407/2014

MŠ ŠJ potraviny

-28,14 EUR

RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1314/2014

za poštovné júl - september 2014

105,70 EUR

Spoločný obecný úrad obcí RZMOT, Sv.Michala 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1307/2014

Objednávame si u Vás dodanie súčiastky na plošinu pre potreby obecnej dielne.

64,46 EUR

DUAL BP s.r.o., Rožňavská 1, 83104 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1285/2014

MŠ odber a likvidácia kuchynského odpadu 09/2014

40,32 EUR

Waste transport a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1273/2014

Pestovateľská pálenica-za stavebné práce

70 534,80 EUR

ViOn a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1272/2014

Obj. si u Vás realizáciu elektroinštalácie v Dome služieb (kotolňa, garáže, sklad CO, nechtové štúdi

11 820,00 EUR

SIWEL, s.r.o., Vojenská 129, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1269/2014

Objednávame si u Vás vyhotov. znaleckého posudku na poľn. pôdu v KN E na LV č. 806 v k.ú. Kalnica p.

80,00 EUR

Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST, Palárikova 25, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 9726-9750 z 11101