Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 5. 2019

DF1047/2014

Objednávame si u Vás dodanie športových ocenení na Športový deň obce.

220,30 EUR

Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6, 94002 Nové Zámky

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1046/2014

Objednávame si u Vás dodanie športových ocenení na cyklotrasu.

139,68 EUR

Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6, 94002 Nové Zámky

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1044/2014

Objednávame si u Vás rekonštrukciu kanalizácie na ul. 29. Augusta pri kotolni.

6 455,50 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1034/2014

Objednávame si u Vás opravu vežových hodín na Obecnom úrade.

200,40 EUR

Elektročas s.r.o., Hlavná 48, 90027 Bernolákovo

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1110/2014

Poistné za obdobie 21.8.2014-20.8.2015

368,80 EUR

QBE Insurance (Europe) Limited, Štúrova 27, 04280 Košice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1022/2014

telefónne poplatky

311,40 EUR

02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1042/2014

prenájom nebyt.priestorov august 2014

180,00 EUR

Stredná odborná škola, Mieru 23, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1038/2014

Obecná dielňa materiál

111,37 EUR

Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1029/2014

Objednávame si u Vás tovar určený na reprezentačné účely obce.

140,00 EUR

Krajčovičová Marta, Zvončín 177, 91901 Zvončín

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1039/2014

Obecná dielňa materiál

136,90 EUR

Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1027/2014

výroba interaktívne mapy+licenčný poplatok od 1.8.2014-31.7.2015

600,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Boženy Nemcovej 8, 81104 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1026/2014

Objednávame si u Vás opravu podporných stĺpov strešnej konštrukcie na Obecnom úrade.

2 560,00 EUR

Kotora Jaroslav - SOLID, Továrenská cesta č. 148/2, 93521 Tlmače

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1031/2014

Objednávame si u Vás výkon činnosti vo verejnom obstarávaní na zákazku "Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná

500,00 EUR

VOMA-VZ, s.r.o., Vinohrady 569, 95135 Veľké Zálužie

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1021/2014

Náklady spojené s prenájom 07/2014 - spotreba elektrickej energie.

72,30 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1040/2014

vyjadrenie ku existencií telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1035/2014

za montáž vodomeru Slnečná 2/94

40,48 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1032/2014

prenájom rohoží 14.7.2014-10.8.2014

102,40 EUR

Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1030/2014

nájom za oceľové fľaše

43,36 EUR

MESSER Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 81944 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1019/2014

Objednávame si u Vás osobnú konzultáciu k modulu Majetok -IS URBIS na Obecnom úrade dňa 12.08.2014 (

186,00 EUR

MADE spol. s r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF994/2014

Na základe zmluvy o dielo zo dňa 09.06.2014 - práce a materiál na stavbe "Multifunkčné ihrisko".

42 885,43 EUR

FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o., Dlhá 89/B, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1049/2014

Objednávame si u Vás opravu poškodenej optickej siete.

1 081,06 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1020/2014

Objednávame si u Vás zavlažovanie rastlinnej výsadby v obci v mesiaci júl v cene 12 EUR s DPH/hodinu

883,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1018/2014

Objedn. si u Vás vyhotov. GP na zriadenie vecného bremena na uloženie el. prípojky pre novú kioskovú

1 083,00 EUR

Ing. Július Juhász, geodet, Notársky rad 19/199, 93556 Mýtne Ludany

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1017/2014

Objednávame si u Vás dodanie a montáž čerpadla KSB SEWABLOC F65-250 132S4 na Čističku odpadových vôd

2 768,28 EUR

ECO-SOLAR spol. s r.o., Kpt. Nálepku 3, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF1037/2014

Fakturujeme Vám za hoblovanie hranolov

96,00 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 9326-9350 z 10440