Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Zmluvy

Rok 2019

ZML 128/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, O2 Slovakia,s.r.o.

10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,73 MB

Rok 2018

ZML 127/2018 Dohoda o prenájme sály

Kalná - Obec, Miesto v dome

ff.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB

ZML 126/2018 Dodatok č. 2 k zmluve o používaní dátového spoja

Kalná - Obec, Kalná KTR, s.r.o.

fe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB

ZML 125/2018 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb

Kalná - Obec, Kalná KTR, s.r.o.

fd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB

ZML 124/2018 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb

Kalná - Obec, Kalná KTR, s.r.o.

fc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB

ZML 123/2018 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb

Kalná - Obec, Kalná KTR, s.r.o.

fb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB

ZML 118/2018 Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena

Kalná - Obec, E. Zollerová, Ľ. Ďurinová, K. Ďurinová

fa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,1 MB

ZML 122/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení

Kalná - Obec, SPP - distribúcia, a.s.

f9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,49 MB

ZML 121/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

Kalná - Obec, Ministerstvo vnútra SR

f8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,08 MB

ZML 120/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Kalná - Obec, KFC Kalná nad Hronom

f7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB

ZML 119/2018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete

Kalná - Obec, SPP - distribúcia, a.s.

f6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,4 MB

ZML 117/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, H. Mokošová, H. Nichtová

f5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,86 MB

ZML 116/2018 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, PROGRANT, s.r.o.

f4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,97 MB

ZML 115/2018 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve

Kalná - Obec, Generali Poisťovňa, a.s.

f3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,46 MB

ZML 114/2018 Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany

Kalná - Obec, HOLLMEX, s.r.o.

f2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,13 MB

ZML 113/2018 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, ENERGYLINE, s.r.o.

f1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,86 MB

ZML 112/2018 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, LEVSTAV LEVICE, s.r.o.

de.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,64 MB

ZML 110/2018 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, KONNEX, s.r.o.

dd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,57 MB

ZML 109/2018 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

Kalná - Obec, COOP JEDNOTA LEVICE, s.d.

dc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB

ZML 108/2018 Zmluva o dodaní tovaru

Kalná - Obec, Ing. Andrea Pálinkášová

db.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Zobrazeno 101-120 z 1548