Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materská škola

 

Materská škola Kalná nad Hronom

Školská 11

935 32 Kalná nad Hronom

Riaditeľka: Mgr. Dagmar Hajtóová

T.č. 036/6395153

 


Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR):

V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z., v súlade s ustanovením čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona, resp. v zmysle čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46 ods. 1 písm. e) zákona uvádzame kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR) pre Materskú školu Kalná nad Hronom:

Ing. Eliška Svordová, t.č. 036/6395109, e-mail: gdpr@kalna.eu