Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kalná nad Hronom.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 – informácie

11.12.2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom

Detail

11.12.2018

Ekumenický adventný koncert

Obec Kalná nad Hronom v spolupráci s Reformovanou kresťanskou cirkvou, Evanjelickou cirkvou a Rímsko-katolíckou cirkvou Vás srdečne pozývajú na Ekumenický adventný koncert v sobotu dňa 15. decembra 2018 o 16:00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Kalnej nad Hronom.

Detail

05.12.2018

Sused pomôže susedovi

Sused pomôže susedovi

Sused pomôže susedovi

Detail

05.12.2018

Predseda Finančnej komisie zvoláva zasadnutie

Predseda Finančnej komisie zvoláva jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2018 o 17:00 hod. na Obecnom úrade s nasledovným programom:

Detail

30.11.2018

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Kalnej nad Hronom v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. a.) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom č. 12/XV. – b./2018/OZ zo dňa 27.11.2018 vyhlasuje voľbu HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE KALNÁ NAD HRONOM

Detail

Úradná tabuľa


Služby Kalná, s.r.o.

JL Jedálny lístok
JL Jedálny lístok pre dôchodcov

Kalendár akcií

15.12.2018

Adventný Ekumenický koncert

Adventný Ekumenický koncert

Detail

15.12.2018

Vianoce v lodenici Lodenica Kalná nad Hronom

Vianoce v lodenici Lodenica Kalná nad Hronom

Detail

29.12.2018

Tatranský ľadový dom –zájazd

Tatranský ľadový dom –zájazd

Detail

31.12.2018

Vodácky klub - Silvester v lodenici

Silvester v lodenici Lodenica Kalná nad Hronom

Detail

31.12.2018

Silvester

Silvester

Detail


Plán záujmových činností v Dennom centre CPK, n. o.

Plán záujmových činností v Dennom centre CPK, n. o.

10.12. 2018 (pondelok)

9.00 – 12.00 Háčkujeme, pletieme

12.00 – 15.30 Hudobné odpoludnie + Chystáme vianočné balíčky

11.12. 2018 (utorok)

9.00 – 12.00 Kartové dopoludnie + slovné hry a pamäťovky

12.00 – 14.00 Anjeli pletení z papiera

14.00 – 15.00 Pilates s Davidom od 14.00 v Klube dôchodcov

12.12. 2018 (streda)

9.00 – 12.00 Hudobné dopoludnie

12.00 – 15.30 Vianočné ozdoby z pohľadníc

13.12. 2018 (štvrtok)

9.00 – 10.00 Pečieme muffiny

10.00 – 11.00 Joga s Dominikou

11.30 – 15.30 Stromčeky pletené z papiera

14.12. 2018 (piatok)

DENNÉ CENTRUM ZATVORENÉ

12.00 – 15.30 Relaxačné popoludnie s antistresovými omaľovankami, knihami a spoločenskými hrami

 

Tešíme sa na Vás, každý pracovný deň v Dennom centre na ul. Mieru.

 

Otváracie hodiny

Po-Pi 9.00 – 15.30 hod.

 

Kontakt: Anna Romančíková -  Denné centrum – záujmová činnosť, 0948 595 946

              Margaréta Dobóová – Denné centrum –  0948 635 906

              Andrea Miklósová – rodinná asistentka – preprava občanov, 0948 208 287

              Mgr. Štefan Nádaši – prepravná služba – preprava občanov, 0948 417 766