Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte na oficiálnej internetovej stránke obce Kalná nad Hronom.

30.11.2015

Centrum pomoci Kalná, n.o.

bude prezentovať svoje výrobky na vianočných trhoch...

Detail

30.11.2015

Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom

Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom ponúka žiakom 9-tého ročníka študijné a učebné odbory:

Detail

24.11.2015

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice oznamuje

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice na základe oznámenia nemocnice o akútnom nedostatku všetkých krvných skupín, prosí občanov o darovanie krvi. Odbery sa uskutočňujú na pracovisku hematologicko-transfúzneho oddelenia (HTO) v Leviciach (NsP 2. poschodie nad RTG) každý utorok od 7.00 hod do 11.00 hod. Pred odberom sa môžu konzumovať ľahké (nie mliečne) raňajky a treba piť dostatočné množstvo tekutín. Pred odberom je možné objednať sa priamo na HTO (036/6312 804) alebo na územnom spolku SČK (036/6307900). Ďakujeme

Detail

16.11.2015

Informačný leták o dekapitácii stromov

Každý podobný zákrok na strome znamená začiatok jeho konca. Je porušením zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Za poškodzovanie drevín hrozí pokuta až do výšky 23 235,74 €. Pokuty ukladá Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad. Poraďte sa pred neuváženým rozhodnutím s arboristom z vášho okolia.

Detail

16.11.2015

Postupové kroky pre zabezpečenie prístupu k pôde pre malých a mladých frmárov

Mladí poľnohospodári do 40 rokov sa od 15. júla 2015 môžu uchádzať o grant na podporu podnikania, ktorý sa bude vyplácať z fondov Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok bude 50.000 eur na jedného mladého poľnohospodára a bude sa vyplácať vo forme dvoch splátok maximálne počas piatich rokov, pričom 70 % podpory sa poskytne po podpísaní zmluvy a ďalších 30 % po správnej realizácii podnikateľského plánu. Aby sme záujemcom uľahčili prípravu projektov, ponúkame vám niekoľko užitočných informácii.

Detail

 

Jedálny lístok Gastrocentra

JLJedálny lístok

JL Jedálny lístok pre dochodcov

Plán záujmových činností v Dennom centre CPK, n. o.

 

30. 11. 2015 (pondelok) – Vianočné drevené dekorácie NA DVERE

1. 12. 2015 (utorok) –  Utorkové PAMÄŤOVKY

                                     Denné centrum otvorené do 15.30h!

2. 12. 2015 (streda) –  Vianočné drevené dekorácie NA DVERE

3. 12. 2015 (štvrtok) – Vianočné ozdoby zo ŠIŠIEK

4. 12. 2015 (piatok) – Piatkové PAMÄŤOVKY

Tešíme sa na Vás, každý pracovný deň od 12.00 – 16. 30 h v priestoroch Klubu dôchodcov v Kalnej nad Hronom.

Kontakt:

Eva Žarnovičanová 
Denné centrum – záujmová činnosť
0948 414 322

Andrea Miklósová
rodinná asistentka – preprava občanov
0948 208 287

Štefan Nádaši
prepravná služba – preprava občanov
0948 417 766