ODKAZY

Pálenica Kalná

Gastrocentrum

Wellnessvodacky_klubecavzakladna_skola

Tekov z neba

Tekov z neba

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný úrad - kontakty

Obec Kalná nad Hronom

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 307131

DIČ: 2021218683

Číslo účtu: IBAN SK 06 0200 0000 0000 26823152

Nie sme platci DPH.

 

t.č. 036/6395109

E-mail: obec@kalna.eu


Ing. Ladislav Éhn - starosta obce

0944 559 945

ehn@kalna.eu

Ing. Igor Gogora - prednosta Obecného úradu 0948 455 210 gogora@kalna.eu
Mgr. Denisa Belfiová - zástupkyňa prednostu Obecného úradu 0902 315 855 belfiova@kalna.eu
Ing. Eliška Svordová - sekretariát starostu obce 0948 244 407 obec@kalna.eu

Alena Hallová - matrika, daň z nehnuteľností

0948 239 750

hallova@kalna.eu

Anna Lipárová - pokladňa, evidencia obyvateľstva

0948 435 705

liparova@kalna.eu

Klára Pokoracká - práce a mzdy

0948 260 908

pokoracka@kalna.eu

Ing. Andrea Vajdová - účtáreň

0905 883 169

vajdova@kalna.eu

Marta Horniaková - účtáreň

 

horniakova@kalna.eu

Ing. Richard Strákoš - hlavný kontrolór

 

kontrolor@kalna.eu

Ing. Gabriela Nádašdyová – odborná agenda

0948 143 919

nadasdyova@kalna.eu

Bc. Szilvia Furik – Kancelária prvého kontaktu,                                          vyhlasovanie v rozhlase 036/6395109 podatelna@kalna.eu
KTR -  Ester Lojeková 0948 046 045 info@kalnaktr.sk

 

Kalná KTR, s.r.o.

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 36541940

DIČ: 2021577437

IČ DPH: SK2021577437

 

WWW

www.kalnaktr.sk

E-mail: kalnaktr@kalna.eu
Nahlasovanie porúch, informácie
(počas stránkových hodín):
0948 046 045   
Internetové prípojky:   p. Boháč    0948 057 958    
Práca traktora (orba, kosenie, obracanie sena, mulčovanie) p. Kalman  0948 165 445
Konateľ Kalná KTR, s.r.o. p. Gonda   0948 266 970

 


Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR):

V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z., v súlade s ustanovením čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona, resp. v zmysle čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46 ods. 1 písm. e) zákona uvádzame kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR) pre obec Kalná nad Hronom:

Ing. Eliška Svordová, t.č. 036/6395109, e-mail: gdpr@kalna.eu