ODKAZY

Pálenica Kalná

Gastrocentrum

Wellnessvodacky_klubecavzakladna_skolasos

Tekov z neba

Tekov z neba

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný úrad - kontakty

Obec Kalná nad Hronom

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 307131

DIČ: 2021218683

Číslo účtu: IBAN SK 06 0200 0000 0000 26823152

Nie sme platci DPH.

 

t.č. 036/6395109

E-mail: obec@kalna.eu


Ing. Ladislav Éhn - starosta obce

036/6350374,

0944 559 945

ehn@kalna.eu

Ing. Igor Gogora - prednosta Obecného úradu 036/6350375
0948 455 210
gogora@kalna.eu
Mgr. Denisa Belfiová - zástupkyňa prednostu Obecného úradu 036/6395109
0902 315 855
belfiova@kalna.eu
Ing. Eliška Svordová - sekretariát starostu obce 036/6395109 0948 244 407 obec@kalna.eu

Alena Hallová - matrika, daň z nehnuteľností

036/6350377
0948 239 750

hallova@kalna.eu

Anna Lipárová - pokladňa, evidencia obyvateľstva

036/6350376
0948 435 705

liparova@kalna.eu

Klára Pokoracká - práce a mzdy

036/6350372
0948 260 908

pokoracka@kalna.eu

Ing. Andrea Vajdová - účtáreň

036/6350378
0905 883 169

vajdova@kalna.eu

Marta Horniaková - účtáreň

036/6350378

horniakova@kalna.eu

Ing. Richard Strákoš - hlavný kontrolór

036/6395109

kontrolor@kalna.eu

Ing. Gabriela Nádašdyová – odborná agenda

036/6350371
0948 143 919

nadasdyova@kalna.eu

Bc. Szilvia Furik – Kancelária prvého kontaktu,                                          vyhlasovanie v rozhlase 036/6350379 podatelna@kalna.eu
KTR -  Ester Lojeková 036/6350370 info@kalnaktr.sk

 

Kalná KTR, s.r.o.

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 36541940

DIČ: 2021577437

IČ DPH: SK2021577437

 

WWW

www.kalnaktr.sk

E-mail: kalnaktr@kalna.eu
Nahlasovanie porúch, informácie
(počas stránkových hodín):
0948 046 045   
Internetové prípojky:   p. Boháč    0948 057 958    
Káblová televízia p. Kiss       0948 090 499
Práca traktora (orba, kosenie, obracanie sena, mulčovanie) p. Kalman  0948 165 445
Konateľ Kalná KTR, s.r.o. p. Gonda   0948 266 970

 


Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR):

V zmysle Nariadenia EÚ č. 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z.z., v súlade s ustanovením čl. 37 ods. 7 nariadenia a § 44 ods. 8 zákona, resp. v zmysle čl. 39 ods. 1 písm. e) nariadenia a § 46 ods. 1 písm. e) zákona uvádzame kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov (GDPR) pre obec Kalná nad Hronom:

Ing. Eliška Svordová, t.č. 036/6395109, e-mail: gdpr@kalna.eu