Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

ZML 113/2019

700,00 EUR sedemsto eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 7. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZML 3/2019/CPK

1 000,00 EUR tisíc eur

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Centrum pomoci Kalná n.o., 935 32 Kalná nad Hronom

10. 7. 2019

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 112/2019

12 140,00 EUR dvanásťtisícstoštyridsať eur

JRK Slovensko, s.r.o., Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka

Obec Kalná nad Hronom

10. 7. 2019

Zmluva o dielo

ZML 111/2019

467 400,25 EUR štyristošesťdesiatsedemtisícštyristo eur dvadsaťpäť centov

GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

ZML 110/2019

918,00 EUR deväťstoosemnásť eur

MG PZS s.r.o., Okružná 788/14, 05801 Poprad

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 109/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 108/2019

bezplatne

Miesto v dome

Obec Kalná nad Hronom

1. 7. 2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 107/2019

35,22 EUR tridsaťpäť eur dvadsaťdva centov

Helena Obertová

Obec Kalná nad Hronom

19. 6. 2019

Kúpna zmluva

ZML 106/2019

13 991,25 EUR trinásťtisícdeväťstodeväťdesiatjeden eur dvadsaťpäť centov

Magnum Co., s.r.o., Levická 1217, 95201 Vráble

Obec Kalná nad Hronom

19. 6. 2019

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

ZML 105/2019

Neuvedené

Valéria Chovancová

Obec Kalná nad Hronom

14. 6. 2019

Kúpna zmluva

ZML 77/2019

410,00 EUR štyristodesať eur

Michal Paluška

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke

ZML 104/2019

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

ZML 103/2019

75,49 EUR sedemdesiatpäť eur štyridsaťdeväť centov

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve

ZML 102/2019

Neuvedené

Ing. Pavla Drbalová, ČKA 4655, 67524 Čáslavice

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve

ZML 101/2019

Neuvedené

Ing. arch. Tomáš Jurák, Chudčická 1352/10, 63500 Brno - Bystrc

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Zmluva na dodanie tovaru

ZML 100/2019

15 459,84 EUR pätnásťtisícštyristopäťdesiatdeväť eur osemdesiatštyri centov

PROFI PARTNER LV s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Hromadná licenčná zmluva

ZML 99/2019

podľa cenníka SOZA

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

13. 6. 2019

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

ZML 98/2019

podľa aktuálnej objednávky

Ing. Július Beke - Mäso - údeniny

Obec Kalná nad Hronom

4. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej pomoci

ZML 97/2019

5 000,00 EUR pättisíc eur

Valéria Ľuptáková

Obec Kalná nad Hronom

4. 6. 2019

Zmluva o spolupráci

ZML 96/2019

250,00 EUR dvestopätdesiat eur

Štefánia Sluková

Obec Kalná nad Hronom

4. 6. 2019

Zmluva o dielo

ZML 95/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Ing. Peter Ágh, Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky

Obec Kalná nad Hronom

4. 6. 2019

Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti

ZML 94/2019

800,00 EUR osemsto eur

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

4. 6. 2019

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

ZML 93/2019

1,00 EUR jedno euro

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

4. 6. 2019

Zmluva o poskytovaní poradenskej činnosti

ZML 92/2019

550,00 EUR päťstopäťdesiat

SECURITY GUARD-SK s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

28. 5. 2019

Kúpna zmluva

ZML 90/2019

26 000,00 EUR dvadsaťšesťtisíc eur

Beata Nagyová

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 326-350 z 357