Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 5. 2019

DF105/2014

OcÚ dozor nad real.nábyt.

350,00 EUR

Henrich Marček, Školská 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF149/2014

2ks vodomerov 2x12b.j.SNP

193,79 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF130/2014

MŠ ŠJ potraviny

52,90 EUR

INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF114/2014

Dodanie ozvučovacej súpr.

4 839,00 EUR

Jaroslav Šumeraj - A AUDIO, Mládežnícka 538/4, 93526 Starý Tekov

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF109/2014

iSamospráva 5.2.13-5.2.14

149,00 EUR

Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF107/2014

Prístrešok obec.mechaniz.

9 120,00 EUR

Vladimír Ďurovský - STROJMONT, Rybník 59, 93523 Rybník

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF106/2014

OcÚ dodanie nábyt.prvkov

1 206,00 EUR

ALEXINTERIER, Pál Alexander, Južná 13, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF84/2014

ul.Mieru č.1 výmena kotla

2 068,32 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF83/2014

ul.Mieru č.1výmena kotla

2 073,95 EUR

KVK PaKo, s.r.o., Mieru č. 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF76/2014

Sociálne služby notebook

996,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF131/2014

MŠ ŠJ potraviny

32,34 EUR

INMEDIA, spol.s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF120/2014

za dodáv.el.energie

13,86 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF119/2014

za el.energiu-Garáže

27,69 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF118/2014

za el.energiu Nitr.6

104,88 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF117/2014

za el.energiu SNP 44

181,30 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF183/2014

MŠ ŠJ potraviny

73,27 EUR

RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 04001 Košice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF152/2014

MŠ služby pevnej siete

17,87 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF144/2014

Pestovateľská pálenica

1 000,00 EUR

VOMA-VZ, s.r.o., Vinohrady 569, 95135 Veľké Zálužie

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF142/2014

Obecná polícia prac.odev

591,84 EUR

Sabrina Modelle, s. r. o., Pri Podlužianke 3, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF141/2014

OcÚ tabule s označením

852,00 EUR

DOREKOL s.r.o., M.R.Štefánika 45, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF126/2014

OcÚ služby pevnej siete

55,54 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF125/2014

Polícia služ.pevnej siete

16,38 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF122/2014

za dodávku el.energie

448,75 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF121/2014

za dodávku el.energie

29,07 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF41/2014

knih. a osvet.činnosť

850,00 EUR

Poliaková Sylvia, Záhradná 304/4, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 10426-10450 z 10645