Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi

Nedostatočné množstvo vlahy v zimnom období v posledných rokoch spôsobuje s nastupujúcimi jarnými mesiacmi, sprevádzanými teplým, suchým počasím zvýšenie rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Územná organizácia Levice, Poľná 6, 934 01 Levice

Preventívno-výchovná komisia


Vec: Ochrana lesov pred požiarmi

Nedostatočné množstvo vlahy v zimnom období v posledných rokoch spôsobuje s nastupujúcimi jarnými mesiacmi, sprevádzanými teplým, suchým počasím zvýšenie rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období je spôsobený činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Nemalý počet požiarov je spôsobených neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti.

Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov. Aj keď vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.

Každá fyzická osoba (§ 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z . o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov) je povinná konať tak, aby nedošlo ku vzniku požiaru pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom, a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi.

V zmysle § 14 ods. 2 zákona o ochrane pred požiarmi, fyzická osoba nesmie:

  1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  4. vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
  5. poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
  6. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Na zakladenie ohňov v prírode je možné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská, v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese!

V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickou osobou, môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru tejto fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.

Dátum vloženia: 30. 3. 2023 10:21
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 3. 2023 10:24

Územný plán obce

Územný plán

Kalendár obecných akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14
1
15
16 17 18 19 20 21 22
23 24
1
25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

mobilná aplikáciag
App store

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:181
TÝŽDEŇ:858
CELKOM:1457629