Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Vyhlásenie volieb

Vyhlásenie volieb    

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07:00 - do 22:00 hod.

 

A választások kihirdetése

A Szlovák nemzeti tanács elnöke a 2023- as évi 204-es számú határozat alapján kihirdette a Szlovák nemzeti tanácsba történő választásokat

2023. szeptember 30.-ára, szombatra

ezen a napon reggel 7:00 órától este 22:00 óráig lehet majd szavazni.