Kalná nad Hronom - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Kultúra

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO LEVICE - program podujatí

Program podujatí MsKS Levice : http://www.mskslevice.sk/

Program kina Junior Levice  : http://www.kino.mskslevice.sk/

Program Filmového klubu Otáznik Levice : http://www.fkotaznik.sk/

Vstupenky na koncerty a divadlá v Leviciach : http://lia.mskslevice.sk/page/7177/predpredaj-vstupeniek

Viac informácií nájdete na : http://www.mskslevice.sk/

Kino Promenádne koncertyPremietanie na hradnom amfiteátri

Mestské kultúrne stredisko Levice oznamuje verejnosti, že kino Junior obnoví filmové predstavenia od 3.6.2020 pri dodržaní vydaných hygienických podmienok:

- vstup a pobyt v kine len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),

- zachovávať odstupy osôb v rade pred pokladňou minimálne 2 m,

- návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále, je zakázané zhromažďovať sa vo foyeri kina,

- pri vchode do kina aplikovať dezinfekciu na ruky,

- dodržať 2 m odstupy sediacich divákov (dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov),

- počet zákazníkov v kine v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2,

- zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov.

Ľubovolná akcia divadlo hudba