Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Komisia výstavby a služieb


1 2356

Otázky k upresneniu zadania

Vyjadrenie k Centru obce

Hluková_štúdia_Kalna_n_Hronom_Cad4_dopl

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie z 25.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie z 18.9.2019

Zápisnica Komisia výstavby a služieb 09.05.2019

Zápisnica Komisia výstavby a služieb 25.03.2019

Zápisnica Komisia výstavby a služieb 26.02.2019

 

Komisia mládeže a športu 


Zápisnica Komisia mládeže a športu z 22.1.2019

 

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí

 


Zápisnica zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí dňa  6.novembra 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí z 27.júla 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí z 18.júna 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí z 30.januára 2019

 

Komisia pre finančnú správu a správu obecného majetku


Zápisnica zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku z 28.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku z 14.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku z 09.09.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku z 30.07.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku z 20.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku z 26.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku z 15.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku z 04.03.2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre finančnú správu a správu obecného majetku z  28.01.2019

 

Komisia verejného poriadku:


Zápisnica zo zasadnutia Komisie verejného poriadku dňa 22.1.2019

 

Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry:


Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry 11.9.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry 26.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry 3.4.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry 9.1.2019

 

Komisia Životného prostredia:


Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia 05.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia 22.10.2019

Zápisnica Komisia výstavby a služieb a Komisia životného prostredia 09.05.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia 25.02.2019

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia 15.01.2019