Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kalnej nad Hronom volebné obdobie 2018 - 2022

(k 7.2. 2022)

  1. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda komisie: p. Helena Vargová
Členovia komisie:
Mgr. Eva Krchová
Mgr. Štefan Nádasi
p. Iveta Pokoracká
Mgr. Dagmar Hajtóová
Helena Kodáková
Mgr. Ivana Tóthová
Alena Hallová

  1. Komisia pre finančnú správu a správu obecného majetku

Predseda komisie: Ing. Otto Lúdl
Členovia komisie:
p. Roland Bogár
Bc. Michal Guťan
Ing. Miloš Hajko
p. Marian Mazáň
Mgr. Jozef Sipos
p. Daniel Svorda
Ing. Arpád Vajda
p. Helena Vargová
Ing. Igor Gogora
Ing. Zuzana Deáková
Ing. Arpád Zsigmond
Ing. Marián Slobodník
Ing. Andrea Vajdová

  1. Komisia verejného poriadku

Predseda komisie: Bc. Michal Guťan
Členovia komisie:
Mgr. Denisa Belfiová
Mgr. Ivana Tóthová
p. Zdenka Guťanová
Mgr. Július Furik
p. Jozef Gonda
p. Beňadik Zummer
Mgr. Juraj Pacalaj

  1. Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry

Plán práce na rok 2022 (13.95 kB)
Predseda komisie: p. Roland Bogár
Členovia komisie:
p. Sylvia Poliaková
Mgr. Janka Géciová
Ing. Gabriela Nádašdyová
Mgr. Eva Krchová
Mgr. Marianna Krekovičová
Mgr. Ivana Nemčeková
Mgr. Peter Lipták
Mgr. Jozef Sipos
p. Jozef Gonda

  1. Komisia mládeže a športu

Predseda komisie: Bc. Michal Guťan
Členovia komisie:
Ing. Roman Gogora
Ing. Igor Gogora
p. Peter Cigáň
p. Jozef Gonda
Ing. Gabriela Nádašdyová
Mgr. Peter Lipták
Mgr. Božena Zummerová
Ing. Arpád Zsigmond
Ing. Alena Zsigmondová
p. Sylvia Poliaková
p. Jaroslav Fraňo

  1. Komisia výstavby a služieb

Predseda komisie: Ing. Miloš Hajko
Členovia komisie:
Ing. arch. Gabriel Ciglan
Ing. Arpád Zsigmond
p. Pavol Kocka
p. Michal Hajtó
Ing. Roman Gogora
Ing. Monika Vargová
Ing. Gabriela Nádašdyová
p. Daniel Svorda
Ing. Arpád Vajda
Mgr. Jozef Sipos
Ing. Otto Lúdl
p. Marian Mazáň
Ing. Igor Gogora
p. Roland Bogár
Ing. Marián Takáč

  1. Komisia životného prostredia

Predseda komisie: p. Daniel Svorda
Členovia komisie:
Ing. Katarína Martinovská
Ing. Gabriela Nádašdyová
Bc. Monika Petrášová
Ing. Igor Gogora
p. Jozef Gonda
p. Peter Baláž

  1. Komisia pre občianske záležitosti

Členovia komisie:
Ing. Ladislav Éhn
Jozef Havlík
Katarína Krchová
Andrea Vajdová
Ing. Erika Lajtošová
Jozef Gonda
Alena Hallová
Ing. Arpád Vajda
Mgr. Eva Krchová
Ing. Otto Lúdl
Beňadik Zummer
Sylvia Poliaková
Jozef Garaj

  1. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie: p. Daniel Svorda
Členovia komisie:
Helena Vargová
Mgr. Jozef Sipos
Ing. Arpád Vajda
Marian Mazáň
zapisovateľka Ing. Eliška Svordová