Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Komisie pri obecnom zastupiteľstve

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Kalnej nad Hronom volebné obdobie 2022 - 2026

(k 19.12.2022)

  1. Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Predseda komisie: Zuzana Švecová, poslankyňa OZ

Členovia komisie: 
Andrea Havettová
Helena Vargová
Richard Rafael
Mgr. Peter Lipták
Ing. Jana Vlčková
Mgr. Jana Soboňová
Jaroslava Mészárošová
Mgr. Dagmar Hajtóová
Alena Hallová
 

  1. Komisia pre finančnú správu a správu obecného majetku

Predseda komisie: Ing. Otto Lúdl, poslanec OZ

Členovia komisie:
Ing. Zuzana Lombárová
Ing. Alžbeta Klepáčová
Ing. Michal Zemánek
Mgr. Peter Lipták
Ing. Andrea Vajdová
 

  1. Komisia verejného poriadku

Predseda komisie: Mgr. Jozef Pokoraczkí, poslanec OZ

Členovia komisie:
Mgr. PaedDr. František Bokroš, MBA
Mgr. Michal Guťan
Mgr. Július Furik
Mgr. Denisa Belfiová
Klaudia Kočerhová
Pavel Bátovský
Marian Mazáň
 

  1. Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry

Plán práce na rok 2023.xlsx (18.91 kB)

Predseda komisie: p. Roland Bogár, poslanec OZ

Členovia komisie:
Sylvia Poliaková
Mgr. Janka Géciová
Ing. Gabriela Nádašdyová
Mgr. Eva Krchová
Mgr. Ivana Nemčeková
Andrea Boháčová
Jozef Gonda
Anna Romančíková
Andrea Miklóšová
 

  1. Komisia mládeže a športu

Predseda komisie: Mgr. Michal Guťan, poslanec OZ

Členovia komisie:
Mgr. Lenka Meňhartová
Mgr. Božena Zummerová
Jaroslava Mészárošová
Ing. Arpád Zsigmond
Ing. Roman Gogora
Mgr. Peter Lipták
Jozef Gonda
Peter Cigáň
 

  1. Komisia výstavby a služieb

Predseda komisie: Ing. Michal Zemánek, poslanec OZ

Členovia komisie:
Pavol Kocka
Július Toldy
Ing. Arpád Zsigmond
Michal Hajtó
Ing. Arpád Vajda
Ing. Arch. Gabriel Ciglan
Marian Mazáň
Ing. Roman Gogora
Mgr. Vojtech Bočák
Roman Lacek
Ing. Zuzana Lombárová
Ing. Otto Lúdl
 

  1. Komisia životného prostredia

Predseda komisie: p. Daniel Svorda, poslanec OZ

Členovia komisie: 
Ing. Eliška Svordová
Ing. Katarína Martinovská
Ing. Monika Petrášová
Anna Romančíková
Jozef Gonda
Peter Baláž
Juraj Jurík
Jakub Lacek
 

  1. Komisia pre občianske záležitosti

Predseda komisie: Emil Lombár, poslanec OZ

Členovia komisie: 
Ing. Igor Gogora, PhD.
Ing. Otto Lúdl
Roland Bogár
Ing. Ladislav Éhn
Alena Hallová
Jozef Gonda
Ing. Arpád Vajda
MUDr. Andrea Gogorová
Mgr. Eva Krchová
Katarína Krchová
Nina Poliaková
Ing. Erika Lajtošová
Mgr. Viera Gogorová
Mgr. Mária Pokoraczká
 

  1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie: Emil Lombár, poslanec OZ

Členovia komisie: 
Marian Mazáň
Mgr. Jozef Pokoraczkí
Daniel Svorda
Ing. Michal Zemánek