Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dátum o.z. Interpelácia Poslanec Zodpovedná osoba  Termín Stav

15.10.2019

upozorniť ŽSR, aby sa starali o priestor pri žel. stanici (kosenie, osadenie rampy...)

Bogár R.

 

 

 

 

 

 

15.10.2019

cintorín smerom na Lok (dať tam spevnenú plochu, postaviť prístrešok..) Hajko M.      

15.10.2019

- osadiť dopravnú značku Zákaz zastavenia pred obch. COOP Jednota na Dlhej ulici

- na parkovisku pri Rešt. na rázcestí osadiť dopr. značku Zákaz parkovania pre vozidlá nad 3,5 t v čase od 20:00 do 6:00 hod.

- získať vyjadrenie od audítorky, či obec môže investovať do cudzieho majetku

Lúdl O.      
11.12.2019

- Preplnené kontajnery na šaty v obci – osloviť vlastníkov

- Dokončiť omietku okolo bankomatu SLSP a doplniť prístrešok

- Areál viacúčelovej budovy na Nitr. č. 6 – na noc zatvárať bránu

- Obnoviť tabule na lávke pre peších

Bogár R.

     
11.12.2019 Osvetliť chodník s bezbariérovým prístupom pri Zdravotnom stredisku smerom k výťahu Vargová H.      
11.12.2019

- Navrhuje do projektu spevn. plôch zahrnúť chodník pri kat. kostole

- Navrhuje v budúcnosti doplniť vianočné osvetlenie na konci ul. ČA

Šípos J.