Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 5. 2019

E253/2014/2014

Objednávame si u Vás prenájom aparatúry na diskotéku pri tanku dňa 31.5.2014 (MDD).

120,00 EUR

Monika Pidimová, Perecká 1, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E252/2014/2014

Objednávame si u Vás prenájom zábavných atrakcií na Deň detí dňa 31.5.2014.

900,00 EUR

Arpád Cibulya, Vojenská 53, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E251/2014/2014

Objednávame si u Vás vozenie na poníkoch na Deň detí dňa 31.5.2014.

200,00 EUR

Anna Zemančíková RANČ AURA, Tek.Nová Ves 120, 93525 Nová Dedina

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E250/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie príslušenstva k obecnej kamere (natáčanie obec. podujatí).

791,30 EUR

Fotovideoshop, s.r.o., Krátka 22, 97405 Banská Bystrica

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E249/2014/2014

Objednávame si u Vás architektonickú štúdiu výsadby pri novopostavených bytových domoch na ul. SNP v

995,00 EUR

PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E248/2014/2014

Objednávame si u Vás realizáciu výkopových prác, odvoz sute a terénne úpravy v areáli Klubu dôchodco

1 170,00 EUR

Valkovič Mário, Kalinčiakovo 203, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E247/2014/2014

Objednávame si u Vás architektonickú a terénnu úpravu jestvujúcich kopčekov s výsadbou, vyčistenie v

2 983,37 EUR

PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E246/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie a montáž značenia viacúčelovej budovy na Nitrianskej č. 6.

1 048,80 EUR

DOREKOL s.r.o., M.R.Štefánika 45, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E245/2014/2014

Objednávame si u Vás výrobu smútočnej tabule na cintorín pre potreby obce.

425,00 EUR

PROTUR s.r.o., Perecká 35, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E244/2014/2014

Objednávame si u Vás recykláciu stavebnej sute v areáli býv. PD v časti obce Kalnica v zmysle Vašej

16 500,00 EUR

ViOn a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E243/2014/2014

Objednávame si u Vás pílenie vyschnutých stromov a sadenie listnatých stromov v počte 10 ks a celk.

2 433,20 EUR

PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E242/2014/2014

Objednávame si u Vás materiál určený na reprezentačné účely obce.

201,60 EUR

Nier Fine Wines SK s.r.o., Hattalová 12 A, 83103 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E241/2014/2014

Objednávame si u Vás zdravotný dozor na obecnú kultúrnu akciu - diskotéku konanú dňa 31.5.2014 (osla

48,00 EUR

Slovenský Červený kríž, Poľná 6, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E240/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie občerstvenia pre volebnú komisiu v deň konania volieb do EP dňa 24.5.20

1 014,01 EUR

GASTROCENTRUM Kalná nad Hronom, Červenej armády 57, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E239/2014/2014

Objednávame si u Vás vyčistenie kanalizácie na Viničnej ulici a vyčistenie prenos. WC TOI TOI vrátan

980,00 EUR

KANÁL SERVIS, Novozámocká 349, 95112 Ivanka pri Nitre

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E238/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie rastlinného materiálu a jeho výsadbu podľa návrhu štúdie parku na Slneč

5 940,15 EUR

PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E237/2014/2014

Objednávame si u Vás realizáciu elektrickej inštalácie v prístrešku pre obecné mechanizmy.

1 518,41 EUR

MIBA ELEKTRO, s.r.o., Kováčova 28, 93526 Starý Tekov

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E236/2014/2014

Objednávame si u Vás výrobu prezentačného videa pre obec.

400,00 EUR

Bonario, s.r.o., Osloboditeľov 17, 93541 Tekovské Lužany

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E235/2014/2014

Objednávame si u Vás búranie objektov bývalých ošipární v areáli odkúpenom od PD v Kalnici.

5 160,00 EUR

MARKON - N s.r.o., Okružná 8, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E234/2014/2014

Objednávame si u Vás polročné predplatné Slovenských národných novín.

13,00 EUR

Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 03601 Martin

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E233/2014/2014

Objednávame si u Vás akumulátor pre LIAZ 2 ks, akumulátor pre Aviu 2 ks a nabíjačka pre akumulátor (

1 039,40 EUR

AutoSet, s.r.o., Vojenská 7, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E232/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie služobného notebooku pre zástupcu prednostu na OcÚ.

2 577,23 EUR

Alza.cz a.s., Jateční 33a, 17000 Praha 7

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E231/2014/2014

Vypracovanie znaleckého posudku na pozemky parc. č. 264/4-264/28 (okrem parc. č. 264/24 264/25) v k.

150,00 EUR

Ing. Ladislav Kisely - REALINVEST, Palárikova 25, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E230/2014/2014

Objednávame si u Vás vykonanie hydroinštalačných prác na Čističke odpadových vôd v obci Kalná nad Hr

2 634,82 EUR

Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E229/2014/2014

Objednávame si u Vás realizáciu bezbariérového chodníka na križovatke ulíc Mieru a Krátkej.

1 551,92 EUR

Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 6901-6925 z 7153