Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 5. 2019

E196/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie a výmenu pásovej jednotky a valcovej jednotky v multif. zariadení OKI n

185,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E195/2014/2014

Objednávame si u Vás zdravotný dozor na obecnú kult. akciu na deň 30.4.2014 od 18:00 hod. do 24:00 h

96,00 EUR

Slovenský Červený kríž, Poľná 6, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E194/2014/2014

Objednávame si u Vás opravu a úpravu elektrického zariadenia v prístrešku pri Dome bojovej slávy.

238,00 EUR

Milan Koška, Nová 44, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E193/2014/2014

Objednávame si u Vás búranie oplotenia a základov oplotenia na ul. ČA, odvoz sute a terénne úpravy.

5 280,00 EUR

Hydromeliorácie a.s., SNP 3, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E192/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie občerstvenia na stretnutie záhradkárov dňa 25.4.2014.

333,10 EUR

GASTROCENTRUM Kalná nad Hronom, Červenej armády 57, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E191/2014/2014

Objednávame si u Vás ocenenia na športové podujatia organizované obcou (Beh oslobodenia obce a cyklo

291,02 EUR

Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Detvianska 6, 94002 Nové Zámky

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E190/2014/2014

Objednávame si u Vás montáž vodomeru na ul. SNP 3 (bytovka od HDM).

142,16 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E189/2014/2014

Objednávame si u Vás počítač s príslušenstvom pre potreby Obecného úradu (matrika).

1 157,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E188/2014/2014

Objednávame si u Vás výkon činnosti vo verejnom obstarávaní na zákazku "Rekonštrukcia PČS 1 - Kalná

1 000,00 EUR

VOMA-VZ, s.r.o., Vinohrady 569, 95135 Veľké Zálužie

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E187/2014/2014

Objednávame si u Vás vykonanie opravy poľnohosp. stroja (náhonového hriadeľa) v obecnej dielni.

40,33 EUR

Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E186/2014/2014

Objednávame si u Vás realizáciu tlakového čistenia v objekte Klubu dôchodcov.

110,00 EUR

Štefan Banský, Dolná Seč 77, 93531 Dolná Seč

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E185/2014/2014

Objednávame si u Vás prenájom pódia na obecnú akciu Majáles konanú dňa 30.4.2014.

530,00 EUR

Mgr. Róbert Klimko, Sebechleby 146, 96266 Sebechleby

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E184/2014/2014

Objednávame si u Vás ozvučenie akcie Majáles, ktorá sa koná dňa 30.4.2014.

150,00 EUR

Monika Pidimová, Perecká 1, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E183/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie občerstvenia na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom konané dňa 7.5.2014.

530,90 EUR

GASTROCENTRUM Kalná nad Hronom, Červenej armády 57, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E182/2014/2014

Obj. si u Vás dodanie dotlače 5 sád projektu "Pestovateľská pálenica Kalná nad Hronom".

811,20 EUR

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E181/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie materiálu pre potreby obecnej dielne.

32,27 EUR

LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E180/2014/2014

Objednávame si u Vás architektonický návrh a realizačný projekt úprav strelnice v záhradkárskej obla

1 420,00 EUR

Henrich Marček, Školská 4, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E179/2014/2014

Objednávame si u Vás dodanie valcovej jednotky do multifunkčného zariadenia OKI na OcÚ.

145,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E178/2014/2014

Objednávame si u vás vyhotovenie Geometrického plánu na bytový dom na parc. č. 231/6 za účelom vydan

399,00 EUR

Mária Juhászová, Notársky rad 19/199, 93556 Mýtne Ludany

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E177/2014/2014

Objednávame si u Vás vyhotovenie Geometrického plánu na oddelenie pozemku bod budúcu kioskovú trafos

449,00 EUR

Mária Juhászová, Notársky rad 19/199, 93556 Mýtne Ludany

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E176/2014/2014

Objednávame si u Vás polohové a výškové geodet. zameranie a digit. spracovanie lokality budúcej IBV

1 500,00 EUR

Mária Juhászová, Notársky rad 19/199, 93556 Mýtne Ludany

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E175/2014/2014

Objednávame si u Vás terénne úpravy pozemkov obce (ostrov, stred obce) zemnou frézou.

5 400,00 EUR

Dušan Torda, 93527 Hronské Kosihy

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E174/2014/2014

Objednávame si u Vás výrobu a montáž prístrešku pred vchod do Reštaurácie na rázcestí podľa Vašej Ce

2 700,00 EUR

Vladimír Ďurovský - STROJMONT, Rybník 59, 93523 Rybník

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E173/2014/2014

Objednávame si u Vás výrobu a montáž vchodovej brány a bráničky do Klubu dôchodcov podľa Vašej Cenov

5 800,00 EUR

Vladimír Ďurovský - STROJMONT, Rybník 59, 93523 Rybník

Obec Kalná nad Hronom

9. 5. 2019

E172/2014/2014

Objednávame si u Vás jednorazové ošetrenie líp herbicídnym a insekticídnym postrekom na verejných pr

2 215,00 EUR

ZELENÁ ZÁHRADA s.r.o., Jesenského 18, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 3976-4000 z 4171