Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10. 5. 2019

DF665/2014

Objednávame si u Vás dodanie, výsadbu a celkovú architektonickú úpravu pred vstupom na Obecný úrad p

1 596,90 EUR

PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF664/2014

Objednávame si u Vás dvojnásobné ošetrenie pagaštanov insekticídnym postrekom na cintoríne v Mochovc

2 600,00 EUR

PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF663/2014

Objednávame si u Vás jarné hnojenie futbalových ihrísk v obci Kalná nad Hronom na základe Vašej Ceno

1 787,00 EUR

PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF662/2014

Vytýčenie vlastníckej hranice medzi pozemkami p.č. 6/1 a p.č. 2/22, 2/73, 2/38, 2/39 v k.ú. Kalnica,

316,00 EUR

Ing. Július Juhász, geodet, Notársky rad 19/199, 93556 Mýtne Ludany

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF656/2014

Objednávame si u Vás prenájom zábavných atrakcií na Deň detí dňa 31.5.2014.

900,00 EUR

Arpád Cibulya, Vojenská 53, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF649/2014

čiernobiely a farebný výstup 03-05

330,70 EUR

Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF647/2014

Objednávame si u Vás realizáciu bezbariérového chodníka na križovatke ulíc Mieru a Krátkej.

1 551,92 EUR

Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF646/2014

Objedn. si u Vás realizáciu dažďovej kanalizácie v Klube dôchodcov podľa Vašej CP z 29.4.2014.

3 318,02 EUR

Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF674/2014

Za odber elektrickej energie

4 444,88 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF672/2014

Za odber plynu

638,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Štúrova 1432, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF671/2014

Za odber plynu Nitrianska 6

1 843,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Štúrova 1432, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF642/2014

Služby na základe zmluvy 05/2014

770,00 EUR

Bogárová Magdaléna, 29.augusta 475/29, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF628/2014

správa odp. hospodárstva ČOV

770,00 EUR

Ekostavservis,s.r.o., Kyjevská 3468/17, 93505 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF741/2014

Objednávame si u Vás dodanie projektovej dokument. pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "IBV v

8 112,00 EUR

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF740/2014

Objednávame si u Vás recykláciu stavebnej sute v areáli býv. PD v časti obce Kalnica v zmysle Vašej

16 500,00 EUR

ViOn a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF739/2014

Objedn. si u Vás separáciu betónového recyklátu pre využitie na konštrukčné zásypy a obsypy v zmysle

9 240,00 EUR

ViOn a.s., Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF730/2014

za odber vody

276,80 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF716/2014

Objednávame si u Vás kosenie cintorína v Mochovciach a rotavátorovanie pri bytových domoch na ul. SN

393,00 EUR

Kalná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF690/2014

Výkon stav. dozoru: asfalt. príst. cesty cintorín, záhradky, Mlynská ulica, prístup k býv. areálu PD

480,00 EUR

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF689/2014

Technický dozor - multifunkčné ihrisko 05/14

720,00 EUR

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF688/2014

Technický dozor asanácia stavieb ošípárne

960,00 EUR

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF687/2014

Technický dozor nájomné bytové domy SO1

960,00 EUR

FK Real s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF669/2014

Objednávame si u Vás ozvučenie kultúrneho podujatia - diskotéka pri tanku dňa 31.5.2014.

700,00 EUR

Milan Lieskovský - MLL SERVICE, J. Alexyho 1/A, 84101 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF668/2014

Objednávame si u Vás prenájom aparatúry na diskotéku pri tanku dňa 31.5.2014 (MDD).

120,00 EUR

Monika Pidimová, Perecká 1, 93405 Levice

Obec Kalná nad Hronom

10. 5. 2019

DF667/2014

Obecná dielňa materiál

381,92 EUR

Ing. Marek Cziria, Ľ. Štúra 21/A, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 11026-11050 z 11786