Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 1 .2020

Aktualizačný dodatok č. 2 k servisnej zmluve

ZML 5/2020

podľa zmluvy

Agroservis - Západ, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

23. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 194/2019

470 669,27 EUR štyristosedemdesiattisícšesťstošesťdesiatdeväť eur dvadsaťsedem centov

GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 4/2020

14 000,00 EUR štrnásťtisíc eur

DHZ Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 3/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Združenie bývalých občanov Mochoviec

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce

ZML 2/2020

60 000,00 EUR šesťdesiattisíc eur

KFC Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

ZML 1/2020

neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra

Obec Kalná nad Hronom

16. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 193/2019

neuvedené

Ing. Peter Ágh, Hájová 1179/15, 94002 Nové Zámky

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Dodatok č. 11 k Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodnenie skládkovaním na riadenej skládke v Mochovciach

ZML 192/2019

podľa zmluvy

Waste transport a.s., Kukuričná 8, 83103 Bratislava

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

ZML 191/2019

496,25 EUR štyristodeväťdesiatšesť eur dvadsaťpäť centov

Pavol Krajči

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Darovacia zmluva

ZML 190/2019

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ZML 189/2019

neuvedené

KVK PAKO, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

7. 1 .2020

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve

ZML 176/2019

neuvedené

BLACHOTRAPEZ s.r.o., Vojtaššáková 604, 02744 Tvrdošín

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ dotknutých osôb spracovávaných prevádzkovateľom

ZML 188/2019

63,00 EUR šesťdesiattri eur mesačne

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení správcovskej činnosti

ZML 187/2019

neuvedené

Magdaléna Lombárová

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Mandátna zmluva

ZML 186/2019

1 600,00 EUR tisícšesťsto eur mesačne

Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 63500 Brno

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

ZML 185/2019

neuvedené

Ing. arch. Tomáš Jurák, Chudčická 1352/10, 63500 Brno - Bystrc

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

ZML 184/2019

neuvedené

Ing. Pavla Drbalová, ČKA 4655, 67524 Čáslavice

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Rámcová kúpna zmluva

ZML 183/2019

podľa zmluvy

EVITAL s.r.o., Hraničná 1746/55, 82105 Bratislava-Ružinov

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Kúpna zmluva

ZML 182/2019

25 101,30 EUR dvadsaťpäťtisícstojeden eur tridsať centov

Helena Remiašová

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Dohoda o prenájme sály

ZML 181/2019

bezplatne

Miesto v dome

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Zmluva o dodaní tovaru

ZML 180/2019

724,00 EUR sedemstodvadsaťštyri eur

Ing. Andrea Pálinkášová

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Kúpna zmluva

ZML 179/2019

510,00 EUR päťstodesať eur

Peter Zdychavský a manž. Zuzana Zdychavská

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Kúpna zmluva

ZML 178/2019

340,00 EUR tristoštyridsať eur

Ján Pokoracký a manž. Iveta Pokoracká

Obec Kalná nad Hronom

17. 12 .2019

Zmluva o dielo

ZML 177/2019

9 879,72 EUR deväťtisícosemstosedemdesiatdeväť eur sedemdesiatdva centov

Imrich Šinko - MONTIM, časť Kalinčiakovo 211, 93401 Levice

Obec Kalná nad Hronom

2. 12 .2019

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

ZML 175/2019

neuvedené

Igor Srnka ANIMEX I.T.S.

Obec Kalná nad Hronom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 169