Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

Názov projektu: WiFi pre obec Kalná nad Hronom

Stručný opis projektu: Vybudovanie WiFi prístupových bodov v území Žiadateľa na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti. Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach: celý text

Verejné obstarávanie, ostatné | 31. 1. 2020 | Autor:

Wifi pre Teba

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
celý text

Verejné obstarávanie | 9. 10. 2019 | Autor: Správca webu