Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

pdf_icon  Žiadosť o príspevok pre držiteľov Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily

pdf_icon Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa
pdf_icon Žiadosť o príspevok pri kolaudácii novostavby RD

pdf_icon  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

doc_icon  Ohlásenie drobnej stavby

doc_icon  Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác

doc_icon  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

doc_icon  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

doc_icon  Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Žiadosť stavebné povolenie Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

doc_icon  Návrh na kolaudáciu stavby

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty  Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (pozdľžna rozkopávka, kríženie cesty)

doc_icon  Príspevok na stravovanie

doc_icon  Žiadosť o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia

výrub stromov  Výrub - stromov žiadosť
Žiadosť o odkúpenie bytu Žiadosť o odkúpenie bytu (nájomcom) 
Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia Oznámenie údajov potrebných pre výpočet výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia