Obsah

Zmluvy

Rok 2019

ZML 2/2019/CPK Zmluva o poskytovaní služieb

Kalná - CPK, MG PZS, s.r.o.

97.pdf

ZML 83/2019 Havarijné poistenie motorových vozidiel

Kalná - Obec, Kooperatíva poisťovňa

96.pdf

ZML 82/2019 Úrazové poistenie nemenov. osôb prepravovaných mot. vozidlom

Kalná - Obec, Komunálna poisťovňa, a.s.

95.pdf

ZML 81/2019 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

Kalná - Obec, Mgr. Július Furik

94.pdf

ZML 80/2019 Mandátna zmluva

Kalná - Obec, Consulting & Education Partners, s.r.o.

92.pdf

ZML 79/2019 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, TZB projekt s.r.o.

91.pdf

ZML 78/2019 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, EACB PROJEKT s.r.o.

90.pdf

ZML 77/2019

Kalná - Obec, Nezvolený

8f.pdf

ZML 76/2019 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, Nikoleta Miklósová

8e.pdf

ZML 75/2019 Kúpna zmluva

Kalná - Obec, Ján Uhliar

8d.pdf

ZML 74/2019 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, Jozef Rapavý

8c.pdf

ZML 73/2019 Zmluva o dielo

Kalná - Obec, HYDROMELIORÁCIE, a.s.

8a.pdf

ZML 70/2019 Dohoda o prenájme sály

Kalná - Obec, Veronika Hajková

89.pdf

ZML 69/2019 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

Kalná - Obec, Consulting & Education Partners, s.r.o.

88.pdf

ZML 68/2019 Dohoda o prenájme sály

Kalná - Obec, Miesto v dome

87.pdf

ZML 67/2019 Mandátna zmluva o výkone inžinierskej činnosti

Kalná - Obec, FK Real, s.r.o.

86.pdf

ZML 66/2019 Výpožičná zmluva

Kalná - Obec, Tekovské múzeum v Leviciach

85.pdf

ZML 1/2019/CPK Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

Kalná - CPK, Obec Starý Tekov

84.pdf

ZML 65/2019 Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci

Kalná - Obec, FIBOR, s.r.o.

83.pdf

ZML 64/2019 Zmluva o dodávke plynu

Kalná - Obec, SPP, a.s.

82.pdf

Stránka