Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OZNÁMENIE PRE CHOVATEĽOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Typ: Oznamy | ostatné
Regionálna veterinárna a potravinová správa so sídlom v Leviciach oznamuje chovateľom hospodárskych zvierat, že v prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa

OZNÁMENIE PRE CHOVATEĽOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Regionálna veterinárna a potravinová správa so sídlom v Leviciach oznamuje chovateľom hospodárskych zvierat, že v prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy), držiteľ je povinný spolu s hlásením o zmene, ktoré zasiela do CEHZ (Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat), zaslať aj kópiu písomného potvrdenia o podaní oznámenia o odcudzení zvieraťa vydaného orgánom, ktorému bol skutok oznámený, t.j. príslušným útvarom Policajného zboru SR. Pokiaľ nebude priložená kópia dokladu, CEHZ nespracuje udalosť „odcudzenie“. Usmernenie je platné a účinné dňom 25.05.2019.


Vytvorené: 28. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 5. 2019 12:52
Autor: