Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 9. 2009

Zmluva o používaní dátového spoja

ktr bds com 30/2009

1 650,00 EUR tisícšestoppädesiat

BDScom s.r.o.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

20. 1. 2011

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb

0109/2012

1 098,00 EUR tisíc devädesiat osem

Ing. Marianna Belušová

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

17. 3. 2011

Zmluva o používaní dátového spoja

7/2011 - zmluva, č.1,2 - dodatok

400,00 EUR štyristo €

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 5. 2011

Zmluva o poskytovaní služieb

24/2011 - zmluva, č.1,2,3 - dodatok

800,00 EUR osemsto €

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 11. 2011

Zmluva o poskytovaní služieb

127/2011 - zmluva, č.1,2 - dodatok

250,00 EUR dvestopäťdesiat €

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

31. 12. 2012

Zmluva o poskytovaní služieb

ktr lojeková 3112/2016

6,00 EUR 6

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Ester Lojeková

1. 1. 2013

kontrola,obhliadka,servis KDS

1/2013

1 050,00 EUR tisícpädtesia eur

MaKi service, s.r.o., Kpt. Nálepku 21, 93532 Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1. 2014

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2014 - zmluva, Dodatky: 1,2,3

350,00 EUR tristopäťdesiat

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

30. 9. 2014

Zmluva o dielo

9/2014

299,00 EUR dvestodeväťdesiatdeväť €

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 5. 2015

Zmluva o nájme hnuteľnej veci

5/2015

1,00 EUR Jedno e

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ktr telekom 1/2017

29,99 EUR dvatsaťdevät eur devedesiatdevet

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2011 - zmluva, Dodatok č.1,2,3,4,5

180,00 EUR stoosemdesiat €

BDScom s.r.o.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb

60/2012 - zmluva, dodatok: č.1

12,00 EUR dvanásť €

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

6. 6. 2018

Zmluva o nájme hnutľnej veci

62/2018

150,00 EUR stopäťdeasiat €

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

6. 6. 2018

Zmluva o nájme hnutelnej veci

ktr zmluva fiat 62/2018

150,00 EUR stopätdesiat euro

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

13. 8. 2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

GEN18080958901

1 548,00 EUR tisíc pätsto štiridsať osem

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 2. 2019

Zmluva o prenájme software

2/2015

240,00 EUR Dvästo štyridsať

CoreTel s.r.o.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 3. 2019

Kúpna zmluva zariadenia HeadEnd Teleste LCH-D-Luminato Chassis a Teleste DVBC karta

013/2019

2 490,00 EUR dvetisíc štyristo deväťdesiat

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

4. 3. 2019

Zmluva o zabezpečení prevádzky digitálnej retransmisie

13/2019

5,80 EUR pät eur,osemdesiat centou

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

25. 6. 2019

Zmluva na výkon zdravotného dohladu

25/2019

384,00 EUR tristo osemdesiat štyri

MG PZS s.r.o., Okružná 788/14, 05801 Poprad

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

5. 9. 2019

Dodatok č.1 ku zmluve o digitálnej retransmisii

1/2019

5,80 EUR pät eur,osemdesiat centou

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

10/2019 infokanál

120,00 EUR stodvadsat eur

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 10. 2019

Zmluva o obchodnom zastúpení

110/2019

1,00 EUR jedno euro

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

14. 11. 2019

zmluva o dodávke elektrickej energie

zse 29 augusta 14112019

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

1. 6. 2020

Zmluva o zabespečení úloh v oblasti BOZP

0106/2011

20,00 EUR dvadstať

Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 201, 935 41 Tekovské Lužany

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

27. 5. 2021

zmluva o nájme nebytovích priestorov

cft1/2021

270,00 EUR dvästosedemdesiat eur

Ministerstvo vnútra SR

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

27. 5. 2021

zmluva Plzeňský prazdroj a.s.

cft2/2021

Neuvedené

Plzeňsky prazdroj slovensko a.s.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

28. 5. 2021

zmluva o bežnom účte

cft prima banka 3/2021

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

3. 6. 2021

zmluva o poskytovani verejných služieb

cft orange A17408048

58,16 EUR päťdesiatosem eur šestnásť centov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

Orange Slovensko, a. s.

8. 6. 2021

Zmluva Kofola a.s.

cft4/2021

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Kofola a.s.

15. 6. 2021

Zmluva zodpovedná osoba GDPR

ktr osobný údaj 5/2021

60,00 EUR šesdesiat euro

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

osobnyudaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A/3/A Košice-Staré Mesto

15. 6. 2021

Zmluva o nájme CFT

cft zmluva o nájme 11/2021

3 619,86 EUR tritisícšestodävetnásť

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

10. 7. 2021

Zmluva inkaso

slovenská pošta 1072021

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

19. 8. 2021

Zmluva o spolupráci

cft benefitsport 9/2021

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Benefit Systems Slovakia

27. 9. 2021

zmluva zse cft

zse cft 27092021

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

30. 9. 2021

Zmluva o zabespečení vstupov do Centra funkčného tréningu

cft10/2021

100,00 EUR sto

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

OU Kalná nad Hronom

4. 10. 2021

zmluva o dodávke plynu CFT

spp cft 4102021

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

SPP distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava

14. 10. 2021

Zmluva o nájme CFT

cft turányiová 1410/21

12,50 EUR dvanásť euro päťdesiat centov

Veronika Turányiová

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

31. 12. 2021

Zmluva o nájme nehnutelnosti

ZK srank budova 12/2021

20,00 EUR Dvatsať eur ročne

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Vojtech Šrank

1. 1. 2022

Ukončenie zmluvného vzťahu

12/2021

-

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Ing. Marianna Belušová

1. 2. 2022

ktr 120222 zmluva o odbere ele.energie slovanet

ktr 122022

0,43 EUR

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

8. 2. 2022

Zmluva o bežnom účte

prima banka zel.kal.822022

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

8. 2. 2022

Zmluva o bežnom účte

prima banka kav.822022

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

21. 2. 2022

Zmluva o bežnom účte

prima banka režia 212022

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

21. 2. 2022

Zmluva o bežnom účte

prima banka ktr 822022

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

3. 3. 2022

Zmluva o nájme nehnutelnosti

ZK zmluva farma 332022

10,00 EUR desať euro

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

3. 3. 2022

dodatok č.1

ktr dodatok fiat 332022

Neuvedené

Obec Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

12. 3. 2022

Zmluva o poskitovaní audítorských služieb

luma audit 14/2022

960,00 EUR

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

LUMA AUDIT

28. 4. 2022

Odstúpenie

1712022

Neuvedené

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

Ester Lojeková

30. 6. 2022

dodatok c2 digitálna retransmisia

dodatok c2 digitálna retransmisia

Neuvedené

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

19. 1. 2023

Nájomná zmluva

xerox zmluva nzsk 2022830186

91,14 EUR

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.