Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13. 4. 2022

ktr peposervis 690122

kontrola hasiacich prístrojou a požiarneho vodovodu

38,50 EUR tridsaťosem eur päťdesiat centov

Eva Lefantová-PEPOSERVIS, SNP 201, 93541 Tekovské Lužany

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

13. 4. 2022

cft orange 20220408

verejno komunikačné služby

58,16 EUR päťdesiatosem eur šestnásť centov

Orange Slovensko, a. s.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

18. 4. 2022

ktr slovanet 6220196136

zabezpečenie prevádzky digitálnej retransntisie

14 714,12 EUR štrnástisícsedemstoštrnásť eur dvanásť centou

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

25. 4. 2022

ktr telekom 8304286916

služby mobilnej siete

3,24 EUR tri eurá dvatsaťštyri centou

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

25. 4. 2022

ktr osobny udaj 1022032359

výkon zodpovednej osoby GDPR

60,00 EUR šesťdesiat euro

osobnyudaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A/3/A, 04001 Košice-Staré Mesto

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

22. 3. 2022

ktr telekom 8302432269

služby mobilnej siete

3,16 EUR tri eurá šestnásť centou

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

14. 4. 2022

ktr svorda 20220041

správa technických prostriedkov pre prevádzku infokanálu

120,00 EUR stodvadsať eur

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

25. 4. 2022

ktr lk trade 2220074

UPS batérie

55,80 EUR päťdesiatpäť eur osemdesiat centou

Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. TRADE, Mlynská 1, 93401 Levice

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

14. 3. 2022

ktr o2 1440994530

služby mobilnej siete

84,03 EUR osemdesiatštyri eur tri centi

O2 Slovakia, s.r.o.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

25. 4. 2022

ktr lojekova 20220006

administratívne služby

350,00 EUR tristopäťdesiat euro

Ester Lojeková

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

24. 3. 2022

ktr up 122016536

stravné lístky

458,40 EUR štyristopäťdesiaosem eur štyridsať centou

Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

1. 3. 2022

ktr zse 7721581114

dodávka elektrickej energie

270,00 EUR dvästosedemdesiat eur

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

3. 3. 2022

ktr lefantova 420322

výkon technika požiarnej ochrany

100,00 EUR sto eur

Eva Lefantová-PEPOSERVIS, SNP 201, 93541 Tekovské Lužany

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

7. 3. 2022

cft obec 602022

prenájom nebytových priestorov

723,97 EUR sedemstodevädesiattri eur deväťdesiatsedem centou

OU Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

24. 3. 2022

cft orange 20220308

verejno komunikačné služby

58,16 EUR päťdesiatosem eur šestnásť centov

Orange Slovensko, a. s.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

25. 4. 2022

cft cannavita 20220159

dodávka tovaru

67,90 EUR šesdesiatsedem eur deväťdesiat centou

CANNAVITA s.r.o., Rúbanisko III 2914/34, 98403 Lučenec

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

28. 4. 2022

ktr soza 1Q 2022

faktúra za autorskú odmenu

59,76 EUR päťdesiatdeväť eur sedemdesiatšeať centou

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

2. 5. 2022

ktr google workspace 4116547641

google workspace web/mail

31,20 EUR tridsaťjeden euro dvadsať centou

Google Cloud EMEA Limited

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

9. 5. 2022

cft spp 8610830561

dodávka zemného plynu

200,00 EUR dvesto eur

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

9. 5. 2022

ktr telekom 8304286916

služby mobilnej siete

3,24 EUR tri eurá dvatsaťštyri centou

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

9. 5. 2022

ktr zse 7622191249

dodávka elektrickej energie

1 118,00 EUR tisícstoosemnásť eur

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

11. 5. 2022

cft reenio 221541

rezervačný systém

11,00 EUR jedenásť eur

GARVIS Solutions s.r.o.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

11. 5. 2022

cft fitham 1022200850

športové náčinie/náradie

534,40 EUR päťstotridsaťštyri eur štyridsať centou

Body FIT s.r.o.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

21. 4. 2022

cft ciglan 20220020

podtácky frézované z logom

358,00 EUR tristopäťdesiatosem eur

Ľuboš Ciglan, Dlhá 95/55, 93532 Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

24. 5. 2022

ktr telekom 8306147455

telekomunikačné služby

4,42 EUR štyri eura štiridsaťdva centou

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 375