Obec Kalná nad Hronom
ObecKALNÁ
NAD HRONOM

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29. 10. 2020

20200126

Konfigurácia software/hardware potrebných k vytváraniu zálohy obecného infokanálu

700,00 EUR sedemsto eur

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

9. 2. 2022

zse cft 01022022

faktura za dodávku elektrickej energie

270,00 EUR dvästosedemdesiat

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

9. 2. 2022

spp cft 01022022

faktúra za dodávku zemného plynu

200,00 EUR dvästo

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

1. 1. 2022

ktr 220001

Výkon zodpovednej osoby

60,00 EUR šesťdesiat euro

osobnyudaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A/3/A, 04001 Košice-Staré Mesto

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

7. 3. 2022

ktr google 4084543474

Gsuite basic

31,20 EUR tridsaťjedna euro dvadsať centou

Google Cloud EMEA Limited

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

7. 3. 2022

cft seetrade 220009

čistiace a dezinfekčné prostriedky

38,66 EUR tridsaťosem eur šesdesiatšesť centou

See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

4. 1. 2022

cft seetrade 22000

čistiace a dezinfekčné prostriedky

54,97 EUR päťdesiatštiry euro dävedesiatsedem centou

See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

17. 1. 2022

cft sia 220001

poplatok za plotobné terminály

61,20 EUR šesdesiatjeden euro dvatsať centou

Sia Central Europe a.s.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

10. 3. 2022

cft sia sk_022022

Poplatok za tlatobné terminály CFT-Kaviareň/Telocvična

40,80 EUR štiridsať eur osemdesiat centou

Sia Central Europe a.s.

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

4. 1. 2022

ktr soza 4Q 2021

Na základe uzavretej Hromadnej licenčnej zmluvy o úprave vzťahov pri používaní hudobných diel s text

59,76 EUR päťdesiatdeväť eur sedemdesiatšeať centou

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

17. 3. 2022

ktr webglobe kalnet 2185008533

DNS park - kalnet.sk Reg. poplatok za doménu - kalnet.sk

22,34 EUR dvadsaťdva eur tridsaťštyri centou

Webglobe, a.s.

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

17. 3. 2022

ktr slovanet tv_net 6220135439

zabezpečenie prevádzky digitálnej retransntisie

14 699,20 EUR štrnásťtisícšestodevedesiatdeveť

Slovanet, a.s., Záhradnícka 4871/151, 82108 Bratislava-Ružinov

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

17. 3. 2022

ktr lojeková 20220004

faktúra za administratívne práce

350,00 EUR tristopäťdesiat euro

Ester Lojeková

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

17. 3. 2022

ktr zse 7721581091

faktúra dodávka ele.energie

931,68 EUR devätstotridsaťjeden eur šesdesiatosem centou

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p., Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

17. 3. 2022

cft ciglanová 20220015

permanentky cft

73,00 EUR sedemdesiatri euro

Veronika Ciglanová

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

8. 12. 2021

ktr osobny udaj 1021122410

výkon zodpovednej osoby

60,00 EUR šesťdesiat euro

osobnyudaj.sk, s.r.o, Námestie osloboditeľov 3/A/3/A, 04001 Košice-Staré Mesto

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

17. 3. 2022

cft spp 8852479614

dodávka zemného plynu

200,00 EUR dvesto euro

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

14. 2. 2022

ktr svorda 20220012

infokanál obce Kalná nad Hronom

120,00 EUR stodvadsať eur

Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

17. 3. 2022

ktr zse 7575389301

dodávka elektrickej energie

1 118,00 EUR tisícstoosemnásť eur

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

15. 2. 2022

cft spp 8765552933

dodávka zemného plynu

200,00 EUR dvästo eur

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

15. 2. 2022

cft zse 7575389324

dodávka ele.energie

270,00 EUR dvestosedemdesiat eur

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

4. 4. 2022

ktr google workspace 4094613518

google workspace web/mail

31,20 EUR tridsaťjeden euro dvadsať centou

Google Cloud EMEA Limited

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

4. 4. 2022

cft spp 8833178455

faktura za dodávku zemného plynu

200,00 EUR dvesto eur

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 4494/44B, 82109 Bratislava-Ružinov

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

6. 4. 2022

cft reenio 221255

rezervačný systém

11,00 EUR jedenásť eur

GARVIS Solutions s.r.o.

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

7. 4. 2022

ktr zse 7582299648

dodávka elektrickej energie

1 118,00 EUR tisícstoosemnásť eur

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava 1

Kalná KTR, s.r.o., r.s.p.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 426